AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητούνται Σύμβουλοι Πωλήσεων (μισθός €1.100)

KRB: Ζητούνται Σύμβουλοι Πωλήσεων (μισθός €1.100) – Λευκωσία

Η Εταιρεία μας προσφέρει ευκαιρίες εργασίας σε Σύμβουλους Πωλήσεων για άμεση και σταθερή απασχόληση για την επαρχία Λευκωσίας.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

 • Προώθηση των προϊόντων της εταιρείας σε πελάτες
 • Ανάπτυξη του υφιστάμενου πελατολογίου
 • Άδεια Οδηγού

ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Φιλόδοξα και επικοινωνιακά άτομα
 • Υπευθυνότητα και επαγγελματισμός
 • Ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών
 • Διάθεση για ανάπτυξη
 • Προηγούμενη εμπειρία σε πωλήσεις δεν είναι απαραίτητη αλλά θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν.

ΑΠΟΛΑΒΕΣ & ΟΦΕΛΗΜΑΤΑ

 • Σταθερός βασικός μισθός στα €1.100 καθαρά με επιπλέον μπόνους επί των πωλήσεων
 • Πραγματικές ευκαιρίες ανέλιξης βασισμένες στα αποτελέσματα
 • Ευχάριστο και επαγγελματικό περιβάλλον

ΑΙΤΗΣΕΙΣ

Βιογραφικό σημείωμα θα πρέπει να σταλεί στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: KRB.CY.HR@gmail.com

*Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικού χειρισμού.