AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Σχολική Εφορεία Λατσιών: Θέση Εργασίας

Σχολική Εφορεία Λατσιών: Θέση Εργασίας – Λευκωσία

Η Σχολική Εφορεία Λατσιών, ανακοινώνει ότι  δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση των πιο κάτω θέσεων:

1. ΜΙΑ (1) θέση Σχολικού Βοηθού Νηπιαγωγείου στο Νηπιαγωγείο A΄, Λατσιών

Προσόντα:
1. Μπορούν να θεωρηθούν υποψήφιοι/ες για τη θέση του ΣΒΝ άτομα άνω των 18 ετών.
2. Απολυτήριο Λυκείου, Τεχνικής Σχολής ή Ιδιωτικού Σχολείου εξαετούς τουλάχιστον φοίτησης.
3. Πολύ καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας, ώστε να επικοινωνούν χωρίς προβλήματα με τα παιδιά.
4. Η εργοδότηση θα γίνει στο αρχικό ωρομίσθιο της Κλίμακας Ε2 του Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού με βάση την οποία εργοδοτούνται οι ΣΒΝ.

Για έντυπα αιτήσεων και όρους εργασίας για την κάθε θέση, οι ενδιαφερόμενοι/ες  μπορούν να αποτείνονται στα γραφεία της  Σχολικής Εφορείας Λατσιών, οδός Αργολίδος  31 Λατσιά (εντός του Λυκείου Λατσιών) – τηλ. 22481897, από τις 10/11/2021 ημέρα Τετάρτη.

Οι αιτήσεις πρέπει να παραδοθούν  μέχρι την Τετάρτη,  17 Νοεμβρίου 2021  και ώρα 1.00 το μεσημέρι.

ΑΠΟ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΛΑΤΣΙΩΝ 

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA