AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Γερμανικό Ογκολογικό Κέντρο: Ζητείται Γραμματέας

Γερμανικό Ογκολογικό Κέντρο: Ζητείται Γραμματέας – Λεμεσός

Το Γερμανικό Ογκολογικό Κέντρο ζητεί να προσλάβει Γραμματέα Διαγνωστικής & Επεμβατικής Ακτινολογίας.

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο / Δίπλωμα στις Γραμματειακές Σπουδές.
 • Εξαίρετη γνώση της ελληνικής γλώσσας.
 • Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.
 • Πολύ καλή γνώση ηλεκτρονικού υπολογιστή.

Ως επιπρόσθετα προσόντα θεωρούνται:

 • Προϋπηρεσία σε Ιατρική Μονάδα.

Περιγραφή θέσης εργασίας | Σχέδιο Υπηρεσίας:

Ο Γραμματέας είναι υπεύθυνος για την παροχή αποτελεσματικών γραμματειακών υπηρεσιών καθώς και για την ορθή εξυπηρέτηση του ιατρικού προσωπικού, του διοικητικού προσωπικού και των ασθενών (ανάλογα με το Τμήμα στο οποίο ανήκει). Ένεκα της φύσης της εργασίας οι ανάγκες μεταβαλλόμενες και ποικίλες. Τονίζεται ότι ο χειρισμός όλων των θεμάτων είναι απόλυτα εμπιστευτικός. Ειδικότερα:

 1. Γραμματειακά καθήκοντα:
  • Ενεργεί ως το σημείο πρώτης επαφής και χειρίζεται με επαγγελματισμό ερωτήματα και άλλα θέματα τα οποία είναι δυνατό να προκύψουν από το προσωπικό του Κέντρου ή από ασθενείς, συγγενείς, συνεργαζόμενους ιατρούς, κ.λπ.
  • Δακτυλογραφεί και διεκπεραιώνει ακτινοδιαγνωστικές και συναφείς ιατρικές εκθέσεις, κείμενα κ.λπ. στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα.
  • Επεξεργάζεται και διεκπεραιώνει την αλληλογραφία, συμβατική και ηλεκτρονική.
  • Καταχωρεί πληροφορίες και εκθέσεις σχετικά με τους ασθενείς στο εσωτερικό ηλεκτρονικό δίκτυο.
  • Καταχωρεί τις εκθέσεις στους φακέλους των ασθενών, προωθεί, και προσωπικά μεταφέρει τους φακέλους σε άλλο Τμήμα ή στο αρχείο.
  • Συμβάλλει στη διευθέτηση των οικονομικών υποχρεώσεων των ασθενών σύμφωνα με την πολιτική του Κέντρου.
  • Διευθετεί ραντεβού και προωθεί παραπομπές, εισαγωγές, κ.λπ. στο Κέντρο ή/και σε άλλα νοσοκομειακά ιδρύματα.
  • Συνεργάζεται με όλα τα Τμήματα του Κέντρου προκειμένου όλα τα προγράμματα να διαμορφώνονται ομαλά.
 2. Διοικητικά καθήκοντα:
  • Εκτελεί γενικά καθήκοντα γραφείου όπως η φωτο-αντιγραφή, η ηλεκτρονική σάρωση και ο χειρισμός άλλου γραφειακού εξοπλισμού.
  • Φροντίζει για την εξαιρετική κατάσταση του εξοπλισμού και τον αξιοποιεί ανάλογα.
  • Φροντίζει για την γραφική και άλλη ύλη αποτελεσματικά και σωστά και ενημερώνει το κατάλληλο προσωπικό για πιθανά προβλήματα.
  • Καταχωρεί και αποθηκεύει σε ηλεκτρονικά αρχεία έγγραφα που έχουν σχέση με το ανθρώπινο δυναμικό και τη διαχείριση του συστήματος ποιότητας του Κέντρου.
 3. Γενικά καθήκοντα:
  • Ενημερώνει τη Διεύθυνση για πιθανά σοβαρά θέματα.
  • Αντικαθιστά άλλες άλλους γραμματείς ή/και προσωπικό υποδοχής.
  • Συμμετέχει σε εκπαιδευτικά προγράμματα.

Σημειώνεται, επίσης, ότι το Γερμανικό Ογκολογικό Κέντρο διατηρεί το δικαίωμα για αλλαγές στο Σχέδιο Υπηρεσίας ανά πάσα στιγμή αφού ο εργοδοτούμενος είναι δυνατό να εκτελέσει οποιαδήποτε άλλα, συναφή με τη θέση καθήκοντα, του ανατεθούν.

Περισσότερες πληροφορίες:

 • Το ωράριο εργασίας εξάγεται σε βάρδιες:
  • Δευτέρα – Παρασκευή
   • 07:30 – 15:30
   • 09:30 – 17:30
   • 13:00 – 21:00
  • Σάββατο (1 μηνιαίως)
   • 08:00 – 13:00

Υποβολή αιτήσεων μέχρι 5 Νοεμβρίου 2021 στην ιστοσελίδα του Κέντρου (www.goc.com.cy) στον τομέα “Θέσεις Εργασίας”.

Εάν πιστεύετε στο λειτούργημα που επιτελείται στο Γερμανικό Ογκολογικό Κέντρο θα χαρούμε να σας γνωρίσουμε από κοντά!

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA