AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Λειτουργός Αποθήκης

Μ. Παπαπέτρου Λτδ: Ζητείται Λειτουργός Αποθήκης – Λευκωσία

Η εταιρεία Μ. Παπαπέτρου Λτδ ζητεί να προσλάβει άμεσα άτομο υπεύθυνο για την θέση του λειτουργού αποθήκης,

στην αποθήκη μας στην Βιομηχανική Περιοχή Ιδαλίου

Καθήκοντα

  • Ετοιμασία παραγγελιών και φορτοεκφορτώσεις
  • Παραλαβή εισαγωγών, τακτοποίηση, αποθήκευση εμπορευμάτων
  • Βοήθεια στην οργάνωση της αποθήκης για την ομαλή λειτουργία της

Προσόντα

  • Προηγούμενη πείρα σε αποθήκη σε παρόμοια θέση
  • Ακεραιότητα χαρακτήρα, ευχάριστη προσωπικότητα με οργανωτικές ικανότητες
  • Εμπειρία χρήσης περονοφόρου η επαγγελματική άδεια οδήγησης θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν

Απολαβές αναλόγως προσόντων , Πενθήμερος εργασία , 13ος μισθός

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: papapetrou@primetel.com.cy  με τίτλο:”ANERGOSJOBS.COM”

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA