AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΕΤΕΚ: Αγορά υπηρεσιών Τεχνικής/Διοικητικής Υποστήριξης

ΕΤΕΚ: Αγορά υπηρεσιών Τεχνικής/ Διοικητικής Υποστήριξης – Λευκωσία Το ΕΤΕΚ προκηρύσσει διαγωνισμό και δέχεται προσφορές για Αγορά υπηρεσιών Τεχνικής/Διοικητικής Υποστήριξης από το ΕΤΕΚ για σκοπούς του ΕΡΓΟΥ ΝΕΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ. Περιγραφή: Παροχή υπηρεσιών τεχνικής/διοικητικής υποστήριξης στο ΕΤΕΚ για σκοπούς υλοποίησης του Έργου Παροχής Ευκαιριών σε Νέους αποφοίτους των Κλάδων Αρχιτεκτονικής και Πολιτικής Μηχανικής, για πραγματοποίηση της απαιτούμενης από τον περί ETEK ...

Read More »

ΕΤΕΚ: Αιτήσεις για Αγορά Υπηρεσιών γραμματειακής υποστήριξης

ΕΤΕΚ: Αιτήσεις για Αγορά Υπηρεσιών γραμματειακής υποστήριξης – Λευκωσία Το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ) δέχεται Αιτήσεις για Αγορά Υπηρεσιών γραμματειακής υποστήριξης του Πειθαρχικού Συμβουλίου (ΠΣ). Η διάρκεια της σύμβασης είναι για 12 μήνες με δικαίωμα ανανέωσης της από το ΕΤΕΚ. Μετά από προεπιλογή βάσει καθορισμένων κριτηρίων, οι 8 αιτητές με την ψηλότερη αξιολόγηση θα υποβληθούν σε προφορική συνέντευξη. Η ...

Read More »