Friday , 22 June 2018
AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ / ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΙ

Νηπιαγωγείο «Λητώ Παπαχριστοφόρου»: Θέσεις Νηπιαγωγού

Νηπιαγωγείο «Λητώ Παπαχριστοφόρου»: Θέσεις Νηπιαγωγού – Λευκωσία Γίνονται δεκτές αιτήσεις για την πλήρωση κενών θέσεων Νηπιαγωγού με σύμβαση στο Νηπιαγωγείο «Λητώ Παπαχριστοφόρου» και Βρεφοκομικό Σταθμό του Πανεπιστημίου Κύπρου, τα οποία στεγάζονται στο Κέντρο Κοινωνικών Δραστηριοτήτων του Πανεπιστημίου Κύπρου. Οι αιτητές/τριες πρέπει να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να μιλούν την Ελληνική ως ...

Read More »