Friday , 22 June 2018
AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

ΛΟΓΙΣΤΕΣ / ΕΛΕΓΚΤΕΣ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ

Εφοριακό Συμβούλιο: Θέση Εργασίας

Εφοριακό Συμβούλιο: Θέση Εργασίας – Λευκωσία Το Εφοριακό Συμβούλιο ενδιαφέρεται για τη μίσθωση υπηρεσιών ενός Φορολογικού Συμβούλου για περίοδο ενός έτους με δικαίωμα ανανέωσης, ως καθορίζεται στη συνημμένη «Συμφωνία Μίσθωσης Υπηρεσιών» και προσκαλεί δικηγόρους, οικονομολόγους και λογιστές, οι οποίοι διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα, ως καθορίζονται κατωτέρω, να υποβάλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος. Α. Αντικείμενο Υπηρεσιών α) Μελέτη και παροχή φορολογικών συμβουλών επί ...

Read More »