AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ / ΨΥΧΟΛΟΓΟΙ

ΚΕΝΘΕΑ: 2 Θέσεις Εργασίας

ΚΕΝΘΕΑ: 2 Θέσεις Εργασίας – Λεμεσός Το ΚΕΝΘΕΑ ζητά να προσλάβει δυο Κλινικούς ή/και Συμβουλευτικούς Ψυχολόγους για να στελεχώσει εγκεκριμένο από την Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου Συμβουλευτικό/Θεραπευτικό Κέντρο Ενηλίκων για ζητήματα παθολογικής ενασχόλησης με τα τυχερά παιχνίδια, με έδρα τη Λεμεσό. Η περίοδος απασχόλησης ορίζεται ένα έτος με δυνατότητα ανανέωσης. Οι ώρες απασχόλησης θα ανέρχονται στις 38 εβδομαδιαίως. Η αμοιβή ...

Read More »

Κέντρα Εξυπηρέτησης Μεταναστών: Θέσεις Εργασίας

Κέντρα Εξυπηρέτησης Μεταναστών: Θέσεις Εργασίας – Λευκωσία και Πάφος 1.  Θέση Κλινικού Ψυχολόγου ΚΕΜ Λευκωσίας Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας προκηρύσσει μια κενή θέση κλινικού ψυχολόγου για τις ανάγκες παροχής ψυχολογικής στήριξης στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Μεταναστών για την επαρχία της Λευκωσίας. Η/Ο επιτυχούσα/ον θα εργάζεται σε πλήρη απασχόληση για τον συνολικό αριθμό μέχρι σαράντα (40) ώρες την εβδομάδα. Αναθέτουσα Αρχή της Σύμβασης ...

Read More »

YEU Cyprus: Θέση Εργασίας

YEU Cyprus: Θέση Εργασίας – Λευκωσία YEU Cyprus (Youth for Exchange and Understanding) ***English text follows*** Θέση Λειτουργού Προγραμμάτων στον οργανισμό YEU Cyprus (Youth for Exchange and Understanding) Ο οργανισμός διαθέτει 1 (μια) θέση Λειτουργού Προγραμμάτων για πρόσληψη. H θέση θα έχει ευέλικτες ρυθμίσεις εργασίας. Το συμβόλαιο θα έχει διάρκεια έξι (6) μηνών με τη δυνατότητα ανανέωσης. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ Κύρια ...

Read More »