AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Δήμος Πάφου: 18 Θέσεις Εργασίας

Δήμος Πάφου: 18 Θέσεις Εργασίας – Πάφος

Ο Δήμος Πάφου ανακοινώνει ότι μετά από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 27.9.2021 παρατείνεται η περίοδος υποβολής αιτήσεων για την πλήρωση δεκαοκτώ (18) κενών θέσεων Εργάτη Γενικών Καθηκόντων (κλίμακα Ε5-6) μέχρι την Πέμπτη 7 Οκτωβρίου, 2021 με τροποποίηση του Πλαισίου Πλήρωσης Θέσεων Ωρομίσθιου Προσωπικού στο Δήμο Πάφου όπου δικαίωμα συμμετοχής για τους Εργάτες Γενικών Καθηκόντων έχουν πρόσωπα τα οποία είναι κάτοχοι Απολυτηρίου Δημοτικού Σχολείου.

Τα καθήκοντα, οι ευθύνες και τα απαιτούμενα προσόντα, καθώς και οι όροι εργοδότησης, καθορίζονται στο Πλαίσιο Πλήρωσης των θέσεων και στους Όρους Απασχόλησης.

-Οι ενδιαφερόμενοι οι οποίοι δεν έχουν υποβάλει αίτηση για τη θέση πρέπει να υποβάλουν αίτηση στο ειδικό έντυπο του Δήμου το οποίο μπορούν να προμηθευτούν, μαζί με το Πλαίσιο Πλήρωσης και τους Όρους Απασχόλησης, από το Γραφείο Ανθρωπίνου Δυναμικού ή/και το Κεντρικό Αρχείο (Δημοτικό Μέγαρο, Πλατείας 28ης Οκτωβρίου) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες ή από την ιστοσελίδα του Δήμου Πάφου  www.pafos.org.cy

-Οι ενδιαφερόμενοι οι οποίοι έχουν υποβάλει αίτηση για τη θέση και δεν πληρούν το συγκεκριμένο προσόν, δεν χρειάζεται να υποβάλουν εκ νέου αίτηση.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, οποιαδήποτε παρέμβαση προς τον Δήμαρχο ή /και άλλο μέλος της Επιτροπής Εργοδότησης Εργατών του Δήμου ή/και Μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου Πάφου για εξασφάλιση εύνοιας υπέρ οποιουδήποτε υποψηφίου, είναι παράνομη και δημιουργεί αξιόποινες πράξεις.

Οι αιτήσεις πρέπει να παραδοθούν στο Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού ή στο Κεντρικό Αρχείο του Δήμου ή να παραληφθούν μέσω του Ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση: Δήμος Πάφου, T.Θ. 60032 – 8100 Πάφος, όχι αργότερα από την  7 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 12.00. Αιτήσεις οι οποίες θα υποβληθούν εκπρόθεσμα ή δεν θα συμπληρωθούν στην ελληνική γλώσσα ή θα υποβληθούν ηλεκτρονικά, δεν θα ληφθούν υπόψη.

Για πληροφορίες ή διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στα τηλέφωνα 26822363/26822362 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Περισσότερα εδώ

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA