AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητούνται 2 Οδηγοί/ Βοηθοί Αποθήκης

Andreas Jacovides Trading Ltd: Ζητούνται 2 Οδηγοί/ Βοηθοί Αποθήκης – Λευκωσία

Η  εταιρεία Andreas Jacovides Trading, μια εδραιωμένη εταιρεία στον τομέα του εμπορίου, με γραφεία στη Βιομηχανική Περιοχή Λατσιών επιθυμεί να προσλάβει  2 άτομα για Οδηγό/Βοηθό Αποθήκης (Διπλός ρόλος)

ΚΥΡΙΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ:

 • Εκτέλεση δρομολογίων από και προς την αποθήκη της εταιρείας, από και διανομή προς τους πελάτες της εταιρείας.
 • Εκτέλεση δρομολογίων σε προμηθευτές της εταιρείας.
 • Μεταφορά εμπορευμάτων από και προς λιμάνι ή αποθήκες.
 • Έλεγχος εμπορευμάτων πριν την φόρτωση και κατά την παράδοση.
 • Θα βοηθά στη φόρτωση και εκφόρτωση των παραγγελιών.
 • Εισπράξεις κατά την παράδοση όπου αυτό απαιτείται.
 • Παραλαβές επιστροφών και ενημέρωση του λογιστηρίου.
 • Εκτέλεση παρεμφερή καθηκόντων όπως (π.χ προσωρινή αντικατάσταση άλλων οδηγών της εταιρείας).
 • Θα εκτελεί διάφορες εργασίες εντός και εκτός της αποθήκης.
 • Οτιδήποτε εργασία προκύψει στην αποθήκη κατόπιν εντολής του προϊσταμένου του

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

 • Επαγγελματική άδεια φορτηγού  ή και Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας  (ΠΕΙ)
 • Χειρισμός περονοφόρου (Forklift) θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν
 • Υπευθυνότητα και ακεραιότητα χαρακτήρα
 • Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας και άριστη επικοινωνία
 • Ευχάριστη προσωπικότητα
 • Εμπειρία σε παρόμοια θέση
 • Λευκό ποινικό μητρώο

Ωφελήματα/ Όροι εργασίας

 • Μισθός αναλόγως προσόντων και επαγγελματικής πείρας.
 • 13ος Μισθός
 • Ταμείο Προνοίας με την πάροδο έξι μηνών συνεργασίας

Για να υποβάλετε την αίτηση για τη θέση παρακαλώ στείλετε το βιογραφικό σας στη διεύθυνση hr@ajacovides.com ή μπορείτε να επικοινωνήσετε μέσω τηλεφώνου στο 22866305/ 22866303.

Όλες οι αιτήσεις θα είναι αυστηρώς εμπιστευτικές.

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA