AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Επί πληρωμής Intership (για φοιτητές και ανέργους)

Επί πληρωμής Intership (για φοιτητές και ανέργους) – Λευκωσία

Στον κάθε υποψήφιο θα παρέχουμε δωρεάν, καθημερινή , πιστοποιημένη εκπαίδευση στην οποία θα πιστοποιούνται για κάθε ένα από τα 3 course αλλά και πρακτική της εκπαίδευσης τους με ελκυστικές αμοιβές αλλά και bonus.

Στην πρακτική συνεργασία μας οι υποψήφιοι θα μάθουν βασικούς κανόνες πώλησης , ψυχολογίας του πελάτη, γλώσσα του σώματος , τόνος φωνής, κίνητρα και κανόνες επιτυχημένης πώλησης αλλά και πώς να διαχειρίζονται μεγάλο αριθμό πωλήσεων και υψηλές αμοιβές!

Στην εκπαίδευση θα έχουν αναπτύξει πελατοκεντρική αντίληψη , θα έχουν διαμορφώσει την φιλοδοξία τους για το μέλλον , θα μάθουν πώς να οργανώνουν το χρόνο τους (time management) , πώς να συνεργάζονται σε ομαδικό κλήμα , θα αναπτυχθούν οι επικοινωνιακές τους δεξιότητες αλλά και της λήψης αποφάσεων.

Κατά την διάρκεια της εκπαίδευσης και της επί πληρωμής πρακτικής (γίνονται σε συνδυασμό) θα είναι έτοιμη να αξιολογούν διάφορες καταστάσεις πώλησης , να επιλύουν καταστάσεις με άνεση, να έχουν σωστές λήψης αποφάσεων αλλά και πάθος για τις επιτεύξεις στόχων.

Περιγραφή θέσης :
Πώληση & προώθηση των υπηρεσιών μεγάλου εταιρικού πελάτη
Διαχείριση ενεργού πελατολογίου
Ανάπτυξη πελατολογίου σε υπάρχουσες & νέες περιοχές
Εξυπηρέτηση του πελάτη καθώς και η υποστήριξη μετά την πώληση
Υπεύθυνος για την επίτευξη στόχων της περιοχής ευθύνης

Απαραίτητα Προσόντα:
Άμεσα διαθέσιμο άτομο
Δυνατότητα ταξιδιών εκτός Κύπρου
Γνώση της Ελληνικής Γλώσσας
Αναπτυγμένες ικανότητες επικοινωνίας & διαπραγμάτευσης

Παροχές

Ανταγωνιστικές αμοιβές
Bonus επίτευξης μηνιαίων στόχων επί των πωλήσεων
Συνεχής εκπαίδευση στον τομέα για άμεση παραγωγικότητα και αποτελεσματικότητα ( παρέχονται πιστοποιήσεις σε 3 course)

Οι υποψήφιοι μπορούν να στείλουν άμεσα βιογραφικό σημείωμα στο: marketingcoursescy@gmail.com

(AD-PP-100)

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA

Please follow and like us:
Tweet 20
RSS