AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Βοηθός Δικηγορικού Γραφείου

Andronikou LLC: Ζητείται Βοηθός Δικηγορικού Γραφείου – Λεμεσός

Η δικηγορική εταιρία G.M Andronicou LLC στο πλαίσιο ανάπτυξης των εργασιών της ζητά να προσλάβει Βοηθό Δικηγορικού Γραφείου.
Απαιτούμενα Προσόντα και Δεξιότητες:
• Άριστες επικοινωνιακές και οργανωτικές ικανότητες.
• Άριστη γνώση και χρήση Ms Office. (Ms Word, Excel, Outlook,κτλ).
• Άριστη χρήση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας τόσο γραπτώς όσο και προφορικώς.
• Έμφαση και προσανατολισμός στην εξυπηρέτηση πελατών.
• Έμφαση στην λεπτομέρεια.
• 1-2 χρόνια εργασιακή εμπειρία σε δικηγορικό γραφείο σε ανάλογη θέση θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.
• Πτυχίο ή δίπλωμα σε γραμματειακές σπουδές ή συναφή κλάδο θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.
Καθήκοντα:
• Μηχανογράφηση αρχείων.
• Αρχειοθέτηση.
• Επικοινωνία με πελάτες και εξωτερικούς συνεργάτες.
• Διαχείριση emails.
• Δακτυλογραφήσεις.
• Υποστηρικτικές διοικητικές ενέργειες
Τι προσφέρει η εταιρεία / ωφελήματα:
• Σύγχρονο και φιλικό περιβάλλον εργασίας
• Μισθό αναλόγως προσόντων και επαγγελματικής πείρας.
• Ευκαιρίες ανέλιξης
Η αρχική διάρκεια εργοδότησης θα είναι για περίοδο 6 μηνών με προοπτική ανανέωσης.
Αιτήσεις και Βιογραφικά Σημειώματα να αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση careers@andronikou.com.cy  με τίτλο:”ANERGOSJOBS.COM” τα οποία θα τυγχάνουν απόλυτης εμπιστευτικότητας.
Please follow and like us:
Tweet 20
RSS