AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Αναζητούμε Άτομα για το Τμήμα Πωλήσεων

Αναζητούμε Άτομα για το Τμήμα Πωλήσεων – Λευκωσία

Εταιρεία με πολύχρονη πήρα στον χώρο των διαφημίσεων δέχεται αιτήσεις για πρόσληψη πωλητή πλήρους απασχόλησης για την επαρχία Λευκωσίας.

Γενικά Καθήκοντα και Ευθύνες:

  • Συνεχής προώθηση & υποστήριξη πωλήσεων
  • Διαχείριση ποιότητας πωλήσεων
  • Συντονισμός εκπαιδεύσεων νέων συνεργατών
  • Διαχείριση και διοίκηση ομάδας συνεργατών

 

Απαιτούμενα Προσόντα και Δεξιότητες:

  • Κάτοχος πτυχιακού τίτλου Business, Marketing ή άλλο συναφή κλάδο θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν
  • Ικανότητες οργάνωσης και προγραμματισμού
  • Άριστες Διοικητικές ικανότητες
  • Ικανότητες επίλυσης προβλημάτων και διαπραγματευτικές ικανότητες

Σας προετοιμάζουμε πλήρως, με ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης, ώστε να ανταπεξέλθετε στις προκλήσεις της θέσης και να ενσωματωθείτε στη φιλοσοφία της εταιρίας μας. Επίσης, προσφέρεται ανταγωνιστικό πακέτο αμοιβών και επαγγελματική εμπειρία σε ένα δυναμικό και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας.

Οι υποψήφιοι/ες που πληρούν τις προϋποθέσεις μπορούν να αποστείλουν άμεσα το βιογραφικό τους σημείωμα, αναγράφοντας τον κωδικό της θέσης ΠΩ3, στο info.reccy@gmail.com .

Θα επικοινωνήσουμε μαζί σας μόνο σε περίπτωση που έχετε επιλεγεί ως υποψήφιος/α για τη συγκεκριμένη θέση.

(AD-RES-38)

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA

Please follow and like us:
Tweet 20
RSS