AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Χαραλαμπίδης Κρίστης: Θέση εργασίας

Χαραλαμπίδης Κρίστης: Θέση εργασίας – Λευκωσία

Λειτουργός Πληροφορικής

H εταιρεία Χαραλαμπίδης Κρίστης ενδιαφέρεται να προσλάβει άμεσα Λειτουργό Πληροφορικής με έδρα τη Λευκωσία. Ο σκοπός της θέσης είναι να παρέχει αποτελεσματική υποστήριξη στον τομέα της πληροφορικής, παρακολουθώντας και συντηρώντας τα συστήματα υπολογιστών και άλλων τεχνολογικών εργαλείων του οργανισμού.

Προσφέρεται ελκυστικό πακέτο αποδοχών και ωφελημάτων που περιλαμβάνει Ταμείο Προνοίας 13ο και 14ο μισθό, κ.α.

Καθήκοντα εργασίας και αρμοδιότητες

  • Τεχνική υποστήριξη στους χρήστες υπολογιστών ή/και φορητών τερματικών και συστημάτων πληροφορικής
  • Εγκατάσταση και ρύθμιση παραμέτρων λογισμικών, συστημάτων και δικτύων υπολογιστών
  • Εκτέλεση ενημερώσεων και αναβαθμίσεων συντήρησης συστημάτων

Απαιτούμενα Προσόντα

  • Πτυχίο Επιστήμης Υπολογιστών, Πληροφορικής ή Μηχανικών Υπολογιστών
  • Διαπροσωπικές και επικοινωνιακές δεξιότητες
  • Οργανωτικές δεξιότητες και ικανότητα αποτελεσματικής διαχείρισης πολλαπλών εργασιών και επίλυσης προβλημάτων
  • Καλή  γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας, γραπτή και προφορική

Εάν διαθέτετε τα πιο πάνω προσόντα και επιθυμείτε να εργαστείτε σε ένα επαγγελματικό περιβάλλον, αποστείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα ΕΔΩ

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικού χειρισμού.

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA

Please follow and like us:
Tweet 20
RSS