AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

ΠΑΣΥΚΑΦ: Θέσεις Εργασίας – Παγκύπρια

ΠΑΣΥΚΑΦ: Θέσεις Εργασίας – Παγκύπρια

Ζητούνται Νοσηλευτές / Νοσηλεύτριες για όλες τις επαρχίες .

Η ομάδα του ΠΑΣΥΚΑΦ μεγαλώνει και αναζήτα νέο προσωπικό για άμεση συνεργασία!

Γίνονται δεκτές αιτήσεις για την πλήρωση κενών θέσεων Νοσηλευτή / Νοσηλεύτριας για όλες τις επαρχίες. Τα καθήκοντα αφορούν την παροχή Κατ’ Οίκον Υποστηρικτικής και Ανακουφιστικής Φροντίδας σε άτομα που βιώνουν την εμπειρία του καρκίνου.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

  • Πανεπιστημιακό δίπλωμα στη Νοσηλευτική
  • Εγγραφή στο μητρώο Νοσηλευτών και Άδεια Εξασκήσεως Επαγγέλματος
  • Τριετής εμπειρία σε θέση Νοσηλευτικού Λειτουργού κατά προτίμηση στον τομέα της Ογκολογίας ή της Ανακουφιστικής Φροντίδας
  • Πολύ καλή γνώση της ελληνικής και καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
  • Πολύ καλή γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών
  • Ακεραιότητα χαρακτήρα, οργανωτικές, διοικητικές ικανότητες και υπευθυνότητα

ΚΥΡΙΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

  • Κατ’ Οίκον Νοσηλευτική, Υποστηρικτική και Ανακουφιστική Φροντίδα
  • Χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής σύμφωνα με τις οδηγίες του θεράποντα ιατρού
  • Aιμoληψίες στους εγκεκριμένους χώρους του Συνδέσμου
  • Γενικά Νοσηλευτικά καθήκοντα

Για την πιο πάνω θέση προσφέρεται ελκυστικό πακέτο απολαβών το οποίο περιλαμβάνει συνεχή εκπαίδευση, προοπτικές ανέλιξης σε ένα δυναμικό περιβάλλον και άλλα ωφελήματα.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες παρακαλούνται όπως αποστείλουν Βιογραφικό Σημείωμα, μαζί με αντίγραφα των πιστοποιητικών των ακαδημαϊκών και άλλων συναφών προσόντων τους, στην ηλεκτρονική διεύθυνση jobs@pasykaf.org αναφέροντας τον κωδικό της θέσης REF:Ν21092021 – anergosjobs.com

Τελευταία ημερομηνία παραλαβής βιογραφικών είναι η Παρασκευή, 8 Οκτωβρίου 2021.

Όλες οι αιτήσεις θα θεωρηθούν άκρως εμπιστευτικές.

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA

Please follow and like us:
fb-share-icon
Tweet 20
RSS