AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Γραμματέας

Michael Chambers& Co LLC: Ζητείται Γραμματέας – Λεμεσός

Η δικηγορική εταιρεία Michael Chambers& Co LLC, ζητεί να προσλάβει γραμματέα για τα  γραφεία της στη Λεμεσό.

Ο/Η υποψήφιος/α πρέπει να κατέχει τα πιο κάτω απαιτούμενα προσόντα:

  • Πτυχίο Γραμματειακών Σπουδών ή/και προηγούμενη απασχόληση σε συναφή κλάδο θα θεωρηθούν επιπρόσθετα προσόντα.
  • Άριστη γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας.
  • Άριστη γνώση και χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών. (World, Outllok, Excel, Internet)
  • Ακεραιότητα χαρακτήρα και επαγγελματισμός.
  • Οργανωτικές ικανότητες
  • Επικοινωνία με πελάτες.

Οι υποψήφιοι που ενδιαφέρονται για τη πιο πάνω θέση παρακαλούνται να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση fani.stavrou@chambers.law με την ένδειξη « ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ – anergosjobs.com» .

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 25819966.

Οι αιτήσεις θα τύχουν πλήρους εμπιστευτικότητας.

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA

Please follow and like us:
Tweet 20
RSS