AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

KEO plc: 6 Θέσεις Εργασίας

KEO plc: 6 Θέσεις Εργασίας – Λεμεσός

Η KEO plc, δέχεται αιτήσεις για άμεση πλήρωση των πιο κάτω θέσεων:

1.  Εργάτης Γενικών Καθηκόντων (PRO2021-04)

Αιτήσεις:
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις αιτήσεις και τα βιογραφικά του σημειώματα στην Εταιρεία (να αναγράφεται απαραιτήτως στο θέμα η θέση και ο σχετικός κωδικός της θέσης) μέχρι 26 Σεπτεμβρίου 2021, μέσω διαδικτύου: hrkeo@keogroup.com  με τίτλο:”ANERGOSJOBS.COM” ή ταχυδρομικώς στη διεύθυνση:
KEO plc, Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού,
Λεωφ. Φραγκλίνου Ρούσβελτ 1, 3012 Λεμεσός
ΤΘ 50209, 3602 Λεμεσός

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε με το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού στο τηλέφωνο 25020000.

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν απόλυτης εχεμύθειας.


2.  Οδηγός Διανομής (LO2021-03)

Απαραίτητα προσόντα:

 • Επαγγελματική άδεια οδηγού
 • Προηγούμενη πείρα στην διανομή τροφίμων ή ποτών θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν

Αιτήσεις:
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις αιτήσεις και τα βιογραφικά του σημειώματα στην Εταιρεία (να αναγράφεται απαραιτήτως στο θέμα η θέση και ο σχετικός κωδικός της θέσης) μέχρι 26 Σεπτεμβρίου 2021, μέσω διαδικτύου: hrkeo@keogroup.com  με τίτλο:”ANERGOSJOBS.COM” ή ταχυδρομικώς στη διεύθυνση:
KEO plc, Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού,
Λεωφ. Φραγκλίνου Ρούσβελτ 1, 3012 Λεμεσός
ΤΘ 50209, 3602 Λεμεσός

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε με το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού στο τηλέφωνο 25020000.

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν απόλυτης εχεμύθειας.


3.  Χειριστής Γραμμής Συσκευασίας (PRO2021-05)

Απαραίτητα προσόντα:

 • Απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κατά προτίμηση Τεχνικής Σχολής
 • Γνώση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
 • Γνώση Ελληνικής γλώσσας
 • Προηγούμενη εμπειρία σε γραμμές συσκευασίας θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν

Αιτήσεις:
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις αιτήσεις και τα βιογραφικά του σημειώματα στην Εταιρεία (να αναγράφεται απαραιτήτως στο θέμα η θέση και ο σχετικός κωδικός της θέσης) μέχρι 26 Σεπτεμβρίου 2021, μέσω διαδικτύου: hrkeo@keogroup.com  με τίτλο:”ANERGOSJOBS.COM” ή ταχυδρομικώς στη διεύθυνση:
KEO plc, Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού,
Λεωφ. Φραγκλίνου Ρούσβελτ 1, 3012 Λεμεσός
ΤΘ 50209, 3602 Λεμεσός

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε με το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού στο τηλέφωνο 25020000.

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν απόλυτης εχεμύθειας.


4.  Τεχνικός Γραμμής Συσκευασίας (PRO2021-03)

Απαραίτητα προσόντα:

 • Απόφοιτοι Τεχνικοί Σχολής ή διετής φοίτηση σε ανώτερο τεχνολογικό ινστιτούτο (Μηχανικοί και Ηλεκτρολόγοι)
 • Γνώση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
 • Γνώση Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας
 • Τριετής εμπειρία σε γραμμές παραγωγής εμφιαλωτηρίων σε θέματα χειρισμού, επίλυσης λειτουργικών προβλημάτων και προληπτικών συντηρήσεων

Αιτήσεις:
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις αιτήσεις και τα βιογραφικά του σημειώματα στην Εταιρεία (να αναγράφεται απαραιτήτως στο θέμα η θέση και ο σχετικός κωδικός της θέσης) μέχρι 26 Σεπτεμβρίου 2021, μέσω διαδικτύου: hrkeo@keogroup.com  με τίτλο:”ANERGOSJOBS.COM” ή ταχυδρομικώς στη διεύθυνση:
KEO plc, Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού,
Λεωφ. Φραγκλίνου Ρούσβελτ 1, 3012 Λεμεσός
ΤΘ 50209, 3602 Λεμεσός

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε με το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού στο τηλέφωνο 25020000.

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν απόλυτης εχεμύθειας.


5.  Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός (ENG2021-02)

Απαραίτητα προσόντα:

 • Απόφοιτος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης πανεπιστημιακού επιπέδου στον κλάδο Μηχανολογίας
 • Γνώση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
 • Γνώση Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας
 • Γνώση της Γερμανικής γλώσσας θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν
 • Προηγούμενη εμπειρία σε γραμμές παραγωγής εμφιαλωτηρίων σε θέματα χειρισμού, επίλυσης λειτουργικών προβλημάτων και προληπτικών συντηρήσεων θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν

Αιτήσεις:
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις αιτήσεις και τα βιογραφικά του σημειώματα στην Εταιρεία (να αναγράφεται απαραιτήτως στο θέμα η θέση και ο σχετικός κωδικός της θέσης) μέχρι 26 Σεπτεμβρίου 2021, μέσω διαδικτύου: hrkeo@keogroup.com  με τίτλο:”ANERGOSJOBS.COM” ή ταχυδρομικώς στη διεύθυνση:
KEO plc, Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού,
Λεωφ. Φραγκλίνου Ρούσβελτ 1, 3012 Λεμεσός
ΤΘ 50209, 3602 Λεμεσός

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε με το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού στο τηλέφωνο 25020000.

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν απόλυτης εχεμύθειας.


6.  Λειτουργός Logistics (LO2021-04)

Απαραίτητα προσόντα:

 • Απόφοιτος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε σχετικό κλάδο
 • Γνώση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
 • Γνώση Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας
 • Προηγούμενη εμπειρία θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν

Αιτήσεις:
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις αιτήσεις και τα βιογραφικά του σημειώματα στην Εταιρεία (να αναγράφεται απαραιτήτως στο θέμα η θέση και ο σχετικός κωδικός της θέσης) μέχρι 26 Σεπτεμβρίου 2021, μέσω διαδικτύου: hrkeo@keogroup.com  με τίτλο:”ANERGOSJOBS.COM” ή ταχυδρομικώς στη διεύθυνση:
KEO plc, Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού,
Λεωφ. Φραγκλίνου Ρούσβελτ 1, 3012 Λεμεσός
ΤΘ 50209, 3602 Λεμεσός

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε με το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού στο τηλέφωνο 25020000.

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν απόλυτης εχεμύθειας.

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA

Please follow and like us:
Tweet 20
RSS