AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Προσωπικό Αποθήκης

Mundipharma Pharmaceuticals  Ltd: Ζητείται Προσωπικό Αποθήκης – Λευκωσία

Η Mundipharma  Pharmaceuticals  Ltd  ζητά να προσλάβει υπεύθυνα και συνεργάσιμα άτομα για το τμήμα Εφοδιαστικής Αλυσίδας στην Βιομηχανική Περιοχή Ιδαλίου, για τη θέση Προσωπικό Αποθήκης, με το ακόλουθο ωράριο:

Δευτέρα- Παρασκευή: 07:30-16:00 (38 ώρες εβδομαδιαίως).

Κύρια Καθήκοντα

 • Παραλαμβάνει, ελέγχει, καταγράφει και αποθηκεύει τα τελικά προϊόντα που προέρχονται από τους χώρους παραγωγής.
 • Ετοιμάζει παραγγελίες της τοπικής αγοράς αλλά και που προορίζονται για εξαγωγή χρησιμοποιώντας πάντα τα σωστά υλικά συσκευασίας βάση των διαδικασιών
 • Εκτελεί όλους τους ελέγχους και τηρεί τις διαδικασίες χωρίς εξαιρέσεις
 • Βεβαιώνεται για την ασφαλή φύλαξη των προϊόντων
 • Φορτώνει τις παραγγελίες στα φορτηγά και εμπορευματοκιβώτια/κοντέινερ.
 • Βεβαιώνεται για την καταλληλότητα, καθαριότητα και συντήρηση του εξοπλισμού και εργαλείων που χρησιμοποιούνται στις διαδικασίες παράδοσης ή φόρτωσης.
 • Παραλαμβάνει αναφορές που αφορούν παραδόσεις και  αποστολές και διασφαλίζει ότι όλες οι πληροφορίες διαβιβάζονται στο κατάλληλο προσωπικό της εταιρείας
 • Συμμετέχει στην ετήσια καταμέτρηση των προϊόντων
 • Τηρεί χωρίς εξαιρέσεις τους κανονισμούς της εταιρείας

Απαιτούμενα Προσόντα  

 • Απόφοιτος Λυκείου ή τεχνικής σχολής
 • Προηγούμενη εργασία σε αποθήκη θα θεωρηθεί πλεονέκτημα
 • Χειριστής περονοφόρου
 • Επαγγελματική Άδεια Φορτηγού θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν και σημαντικο πλεονέκτημα.
 • Τυπικότητα στο ωράριο, πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητας.
 • Άριστη γνώση Ελληνικής γλώσσας και καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας.

Το πακέτο απολαβών περιλαμβάνει 13ο μισθό, Ταμείο Προνοίας, εθελοντικό σχέδιο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης και πολλά άλλα.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να στείλουν το βιογραφικό τους στη διεύθυνση hr@mundipharma.com.cy

με τίτλο:”ANERGOSJOBS.COM”

Η Mundipharma Pharmaceuticals είναι εργοδότης ίσων ευκαιριών.

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA

Please follow and like us:
fb-share-icon
Tweet 20
RSS