AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητούνται Καθαρίστριες Δωματίων

Ξενοδοχείο Κλεοπάτρα: Ζητούνται Καμαριέρες – Λευκωσία

Ζητούνται Καθαρίστριες Δωματίων στο Ξενοδοχείο Κλεοπάτρα. Γνώση ελληνικής γλώσσας. Προηγούμενη πείρα θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν. Καλές απολαβές.

Τηλ. επικοινωνίας 22844000