AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Αντικαρκινικός Σύνδεσμος Κύπρου: Θέσεις Εργασίας

Αντικαρκινικός Σύνδεσμος Κύπρου: Θέσεις Εργασίας – Λευκωσία

Ο Αντικαρκινικός Σύνδεσμος Κύπρου στα πλαίσια της επέκτασης tων υπηρεσιών  ανακουφιστικής φροντίδας δέχεται, αιτήσεις για την πλήρωση θέσεων με πλήρη ή/kai μερική απασχόληση καθώς και συνεργάτες για τις ανάγκες του Κέντρου Ανακουφιστικής Φροντίδας «Αροδαφνούσα» και της Υπηρεσίας Κατ’ Οίκον Φροντίδας Ασθενών στη Λευκωσία.

1.  Νοσηλευτή/τριας

Απαραίτητα Προσόντα/ Προϋποθέσεις:

 • Αναγνωρισμένο Πανεπιστημιακό Πτυχίο στη Νοσηλευτική
 • Εγγραφή στο Μητρώο Νοσηλευτών του Υπουργείου Υγείας και ανανεωμένη άδεια εξάσκησης  επαγγέλματος
 • Καλή γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών (ΜS office)
 • Πολύ καλή γνώση Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας

 

2.  Επόπτη/τριας Νοσηλευτικών Λειτουργών

 Απαραίτητα Προσόντα και Προϋποθέσεις:

 • Αναγνωρισμένο Πανεπιστημιακό Πτυχίο στη Νοσηλευτική
 • Πιστοποιητικό Μετεκπαίδευσης στην Ανακουφιστική Φροντίδα/ Ογκολογία/ Νοσηλευτική Διοίκηση /  Δημόσια Υγεία
 • Εγγραφή στο Μητρώο Νοσηλευτών και ανανεωμένη άδεια εξάσκησης επαγγέλματος
 • Τριετής τουλάχιστον πείρα σε Εποπτική θέση Νοσηλευτικών Λειτουργών κατά προτίμηση στον τομέα της Ανακουφιστικής Φροντίδας ή Ογκολογίας
 • Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
 • Πολύ καλή γνώση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών S office)

 3.  Ψυχολόγου

 Απαραίτητα Προσόντα και Προϋποθέσεις:

 • Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στην Κλινική ή Συμβουλευτική Ψυχολογία διάρκειας  δυο  τουλάχιστον  χρόνων,  που  να  περιλαμβάνει  και  πρακτική άσκηση 1000 ωρών
 • Σε περίπτωση συνεχούς προγράμματος σπουδών, μεταπτυχιακό τίτλο στην Κλινική ή Συμβουλευτική Ψυχολογία, διάρκειας τουλάχιστον πέντε χρόνων που να περιλαμβάνει και πρακτική άσκηση 1000 ωρών
 • Εγγεγραμμένος ως Ψυχολόγος δυνάμει του Περί Εγγραφής Επαγγελματιών Ψυχολόγων Νόμου της Κυπριακής Δημοκρατίας και να κατέχει ανανεωμένη άδεια εξάσκησης επαγγέλματος
 • Πολύ καλή γνώση Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας
 • Πολύ καλή γνώση χειρισμού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών S office)
 • Δίπλωμα Οδήγησης
 • Προηγούμενη πείρα με ασθενείς με καρκίνο ή άλλες χρόνιες παθήσεις θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.

 

4.  Κοινωνικού Λειτουργού

Απαραίτητα Προσόντα και Προϋποθέσεις:

 • Αναγνωρισμένο Πανεπιστημιακό Πτυχίο στην Κοινωνική Εργασία
 • Άδεια εξάσκησης επαγγέλματος Κοινωνικής Εργασίας από το Συμβούλιο Εγγραφής Επαγγελματιών Κοινωνικών Λειτουργών
 • Πείρα 2 ετών στον τομέα της Κοινωνικής Εργασίας (εκτός της πρακτικής εξάσκησης)
 • Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας
 • Πολύ καλή γνώση χειρισμού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών S office)
 • Δίπλωμα Οδήγησης
 • Μεταπτυχιακό δίπλωμα στη Κλινική Κοινωνική εργασία και εμπειρία με ασθενείς με καρκίνο ή άλλες χρόνιες παθήσεις θα θεωρηθούν επιπρόσθετα προσόντα

 

5.  Καθαριστή/τρια

Απαραίτητα Προσόντα/ Προϋποθέσεις:

 • Απολυτήριο Γυμνασίου
 • Καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας

 

6.  Συνεργάτες Φυσιοθεραπευτές/τριες για το Κέντρο Ανακουφιστικής Φροντίδας «Αροδαφνούσα» στη Λευκωσία

Απαραίτητα Προσόντα/ Προϋποθέσεις:

 • Αναγνωρισμένο Πανεπιστημιακό Πτυχίο στη Φυσικοθεραπεία
 • Εγγεγραμμένος/νη στο Μητρώο Φυσικοθεραπευτών Κύπρου και να έχει ανανεωμένη άδεια εξάσκησης επαγγέλματος
 • Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας
 • 3 χρόνια πείρα
 • Πολύ καλή γνώση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (MS Office)
 • Δίπλωμα Οδήγησης
 • Προηγούμενη πείρα με ασθενείς με καρκίνο ή άλλες χρόνιες παθήσεις καθώς και γνώσεις χειρισμού περιστατικών λεμφοιδήματος , θα θεωρηθούν  επιπρόσθετα προσόντα.

 

7.  Συνεργάτες Αρωματοθεραπευτές/τριες για το Κέντρο Ανακουφιστικής Φροντίδας «Αροδαφνούσα» στη Λευκωσία

 Απαραίτητα Προσόντα/ Προϋποθέσεις:

 • Δίπλωμα στις Εναλλακτικές Θεραπείες (συμπεριλαμβανομένων μασάζ, ρεφλεξολογία, αρωματοθεραπεία κ.α) ή
 • Δίπλωμα στο Θεραπευτικό Μασάζ και Πιστοποιητικό γνώσεων «Αρωματοθεραπείας»
 • 2 χρόνια πείρα
 • Kαλή γνώση χειρισμού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών S office)
 • Προηγούμενη πείρα με ασθενείς με καρκίνο ή άλλες χρόνιες παθήσεις ή/και εργασία σε νοσοκομειακό περιβάλλον, θα θεωρηθούν επιπρόσθετα προσόντα.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες πρέπει να συμπληρώσουν το έντυπο πρόσληψης του Αντικαρκινικού Συνδέσμου Κύπρου, το οποίο μπορούν να προμηθευτούν από την ιστοσελίδα του Συνδέσμου www.anticancersociety.org.cy  ή από τα γραφεία του Συνδέσμου.  Το έντυπο πρόσληψης θα πρέπει απαραίτητα να συνοδεύεται από Βιογραφικό Σημείωμα και τα απαραίτητα πιστοποιητικά. Η αίτηση να παραδοθεί στα γραφεία του Συνδέσμου που βρίσκονται  στην οδό Δημήτρη Χάματσου 12, 2024  Στρόβολος ή να σταλεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@anticancersociety.org.cy   μέχρι την 26η Σεπτεμβρίου, 2021

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA

Please follow and like us:
fb-share-icon
Tweet 20
RSS