AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Συμβούλιο Εμπορίας Κυπριακών Πατατών: Ζητούνται 3 Γεωπόνοι

Συμβούλιο Εμπορίας Κυπριακών Πατατών: Ζητούνται 3 Γεωπόνοι – Λάρνακα

Ζητούνται Γεωπόνοι για το Συμβούλιο Εμπορίας Κυπριακών Πατατών.

Απαιτούμενα Προσόντα

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχoυν τα πιο κάτω προσόντα:

Πτυχίο Γεωπονίας η/και Γεωπονικής σχολής (ΤΕΙ)
Καλή γνώση της φύσης και των διάφορων λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων, κ.τ.λ.
Άριστες επικοινωνιακές, οργανωτικές και διοικητικές δεξιότητες.
Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας.
Πολύ καλή γνώση Η/Υ (Windows, MS Office).
Άδεια οδηγού.

Οι κύριες ευθύνες της θέσης περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

Εφαρμογή συστημάτων ποιότητας τροφίμων.
Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης της Υγιεινής & Ασφάλειας στην Εργασία.
Διενέργεια ελέγχων με στόχο τη διασφάλιση και βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων.
Τήρηση των αρχείων της παραγωγικής διαδικασίας.
Εξυπηρέτηση και επικοινωνία με τους προμηθευτές της Εταιρείας.
Καθοδήγηση και εκπαίδευση εργατών και παραγωγών.
Άλλα συναφή καθήκοντα.

Προσφέρεται:

  • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών (αναλόγως προσόντων και εμπειρίας)
  • Εκπαίδευση στη καλλιέργεια και συσκευασία
  • Εργασία σε υγιεινό περιβάλλον
  • Δυνατότητες επαγγελματικής εξέλιξης

Διαθέσιμες Θέσεις:  3

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν το βιογραφικό τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA

Please follow and like us:
Tweet 20
RSS