AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Υπεύθυνος Αποθήκης

A.P. Formwork Solutions Ltd: Ζητείται Υπεύθυνος Αποθήκης – Λευκωσία

H A.P. Formwork Solutions LTD, με έδρα τη Λευκωσία και που δραστηριοποιείται στον οικοδομικό/κατασκευαστικό τομέα Παγκύπρια, διαθέτοντας προϊόντα και εξαρτήματα καλουπιών και σκαλωσιών, ζητά να εργοδοτήσει ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΑΠΟΘΗΚΗΣ.

ΓΕΝΙΚΑ  ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ  ΚΑΙ  ΕΥΘΥΝΕΣ

Είναι υπεύθυνος για την οργάνωση και ομαλή λειτουργία των αποθηκευτικών χώρων καθώς επίσης και για την παραλαβή των υλικών, καθαρισμός και συντήρηση ενοικιαζόμενων υλικών και παράδοση των προϊόντων της Εταιρείας.

ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ  ΕΥΘΥΝΕΣ

 1. Να εκτελεί την πολιτική της Διεύθυνσης σχετικά με την αποθήκευση και τον έλεγχο των υλικών και προϊόντων της Εταιρείας.
 2. Να είναι υπεύθυνος για την οργάνωση των αποθηκευτικών χώρων.
 3. Να παραλαμβάνει, να ελέγχει, να καταγράφει, να διαχωρίζει, να ταξινομεί και να αποθηκεύει τα υλικά.
 4. Να διατηρεί ενημερώνει το σύστημα ελέγχου αποθεμάτων και να λαμβάνει μέρος στην απογραφή αποθεμάτων.
 5. Να ελέγχει και να επιβεβαιώνει ότι συμπληρώνονται όλα τα απαιτούμενα έγραφα και έντυπα για τα εισερχόμενα και τα εξερχόμενα υλικά από την αποθήκη.
 6. Να διατηρεί/ενημερώνει αναλυτική λίστα με τους πελάτες με τα ενοικιαζόμενα υλικά.
 7. Είναι υπεύθυνος για το καθαρισμό και καλή συντήρηση των ενοικιαζόμενων υλικών.
 8. Να φροντίζει οι αποθήκες να διατηρούνται καθαρές και εξασφαλίζει την ομαλή λειτουργία τους.
 9. Να ενημερώνει τον Διευθυντή για οποιαδήποτε απώλεια υλικού ή προβλήματα ποιότητας κατά την παραλαβή υλικών.
 10. Επικοινωνεί και να συνεργάζεται με τον Διευθυντή Μάρκετινγκ και Πωλήσεων για την έγκαιρη και ορθή παραλαβή των υλικών καθώς επίσης και για την σωστή παραλαβή και αποθήκευση τους.
 11. Είναι υπεύθυνος να παραδίδει τα προϊόντα και να:
  • Ενημερώνει τον πελάτη για την ημερομηνία και ώρα παράδοσης των προϊόντων
  • Εξασφαλίζει μεταφορικό μέσο από Scaffolding- solutions και γραφεία μεταφορών
  • Εκδίδει τιμολόγια
  • Επιβλέπει την φόρτωση των προϊόντων
 12. Να λαμβάνει παραγγελίες και να εξυπηρετεί προσωπικά τους πελάτες.
 13. Να ετοιμάζει αναλυτική λίστα υλικών για παράδοση στον πελάτη μέσο του προγράμματος Piece list
 14. Γενικά να εκδίδει τιμολόγια και να εισπράττει τα οφειλόμενα ποσά.
 15. Να ετοιμάζει εβδομαδιαία κατάσταση αποθεμάτων και να ενημερώνει το Διευθυντή Μάρκετινγκ και Πωλήσεων. Είναι επίσης υπεύθυνος για την έγκαιρη αναγνώριση και μεταβίβαση των αναγκών σε πρώτες ύλες στον Διευθυντή.
 16. Να χειρίζεται το Forklift της Εταιρείας.
 17. Να τηρεί αρχείο εκτελεσθεισών παραγγελιών και τιμολογίων.
 18. Να εκτελεί και να αναλαμβάνει οποιαδήποτε άλλα συναφή καθήκοντα όπως αυτά ορίζονται από τον προϊστάμενο του μέσα στα όρια εξουσίας που θα του καθορίζει ο προϊστάμενος του.
 19. Αλλες υπευθυνότητες, καθήκοντα και όρια εξουσίας όπως ορίζονται από τες διαδικασίες της Εταιρείας.

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ  ΠΡΟΣΟΝΤΑ  ΚΑΙ   ΠΕΙΡΑ

 • Απόφοιτος Μέσης Εκπαίδευσης
 • Ακεραιότητα χαρακτήρα, οργανωτική και διοικητική ικανότητα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία
 • Άριστη γνώση της Ελληνικής γλώσσας και καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
 • Καλή γνώση και χρήση του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

Οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στο email: andros@formwork-solutions.com.cy  με τίτλο:”ANERGOSJOBS.COM” ή να επικοινωνήσουν στο τηλέφωνο 22866114

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA

Please follow and like us:
Tweet 20
RSS