AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

ΘΟΚ: Θέση Εργασίας

ΘΟΚ: Θέση Εργασίας – Λευκωσία

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ

ΒΟΗΘΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΣΤΟΝ ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΚΥΠΡΟΥ (ΘΟΚ)

Από τον Θεατρικό Οργανισμό Κύπρου γίνονται δεκτές αιτήσεις για πλήρωση μιας (1) κενής θέσης Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού. Η θέση είναι Πρώτου Διορισμού. Η δημοσίευση της θέσης γίνεται ύστερα από Απόφαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού, για εξαίρεσή της από τις πρόνοιες των περί Απαγόρευσης Πλήρωσης Κενών Θέσεων στο Δημόσιο καις τον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμων του 2013 έως 2017.

Η εγκεκριμένη μισθοδοτική κλίμακα της θέσης είναι A2, Α5, Α7+2.

Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων αρχίζει την Παρασκευή, 3 Σεπτεμβρίου
2021 και λήγει την Δευτέρα 27 Σεπτεμβρίου 2021 στις 13:00.

Για περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά τα καθήκοντα και τις ευθύνες της θέσης ως και τα απαιτούμενα προσόντα σύμφωνα με το Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης πατήστε στον πιο κάτω σύνδεσμο:

ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΘΟΚ

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA

Please follow and like us:
Tweet 20
RSS