AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητούνται Ηλεκτρολόγοι (Τεχνίτες μισθός €1.400 – €2.100) και Βοηθοί (μισθός €1.000 – €1.500)

Ζητούνται Ηλεκτρολόγοι (Τεχνίτες μισθός €1.400 – €2.100) και Βοηθοί (μισθός €1.000 – €1.500) – Λεμεσός

Πολυεθνική τεχνική εταιρεία ενδιαφέρεται να προσλάβει ηλεκτρολόγους τεχνίτες για εργασία στην Κύπρο.

Πακέτα καθαρών αποδοχών:

  • Τεχνίτες από 1.400 – 2.100€
  • Βοηθοί από 1.000€ – 1.500€

Bonusδυνατότητα εξέλιξης και εργασίας σε άλλες χώρες!

Αποστολή βιογραφικών στον email:  elconcareer@gmail.com . Με τίτλο θέματος: ”HΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ-ΚΥΠΡΟΣ’‘. 

Τηλέφωνα επικοινωνίας: +302109827359 , +35796499424
Site εταιρείας: http://www.angworks.gr/