AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Frou Frou: Θέση Εργασίας

Frou Frou: Θέση Εργασίας – Λευκωσία

ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Ο Όμιλος Άλκης Χ. Χατζηκυριάκος (Μπισκότα Φρου Φρου) Δημόσια Λτδ ζήτα να προσλάβει ΛΕΙΤΟΥΡΓΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

 • Συμφιλίωση και Πληρωμή Πιστωτών
 • Συμφιλίωση του λιανικού καταστήματος του Ομίλου με τα λογιστικά βιβλία
 • Καταχώρηση εισπράξεων
 • Καταχώρηση τιμολογίων εξόδων
 • Καταχώρηση διαφορών λογιστικών εγγραφών
 • Αρχειοθέτηση
 • Διάφορες άλλες λογιστικές εργασίες

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Δίπλωμα LCCI Higher ή κάτι αντίστοιχο
 • Τουλάχιστο 2 χρόνια πείρα σε υπεύθυνη θέση λογιστηρίου
 • Καλή γνώση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
 • Άριστη γνώση Microsoft Office Excel
 • Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας

ΑΠΟΛΑΒΕΣ

Η πιο πάνω θέση προσφέρει ελκυστικό πακέτο αποδοχών με προοπτική 13ου και 14ου μισθού, Ταμείο Προνοίας, Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και άλλα ωφελήματα. Το άτομο που θα επιλεγεί θα τύχει εκτεταμένης εκπαίδευσης στο αντικείμενο που θα ασχοληθεί.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ

Αιτήσεις πρέπει να αποστέλλονται μέχρι τις 17/09/2021 μέσω ταχυδρομείου, φαξ ή email στη
γραφεία της Εταιρείας Τ.Θ. 15029, 2660 Κοκκινοτριμιθιά, Λευκωσία, Τηλ.22835090,
Φαξ.22835950
emailinfo@froufrou.com.cy με τίτλο:”ANERGOSJOBS.COM”

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA

Please follow and like us:
Tweet 20
RSS