AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητούνται Νοσηλευτές

Οργανισμός για Άτομα με Νοητική Αναπηρία Άγιος Στέφανος: Ζητούνται Νοσηλευτές – Λεμεσός

Ο Οργανισμός για Ενήλικα Άτομα με Αναπηρία ”Άγιος Στέφανος ” δέχεται αιτήσεις από απόφοιτους αναγνωρισμένων σχολών Νοσηλευτικής για κάλυψη θέσεων παροχής Νοσηλευτικών  Υπηρεσιών Φροντίδας

Απαιτούμενα Προσόντα:

 • Απόφοιτος αντίστοιχης σχολής
 • Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
 • Επιθυμητή προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση
 • Υψηλό αίσθημα ευθύνης
 • Ισχυρά ηθικά πρότυπα και ακεραιότητα
 • Δυνατότητα εργασίας σε κυλιόμενο ωράριο/ /βάρδιες
 • Καλή γνώση Ελληνικής ή/και Αγγλικής γλώσσας
 • Άδεια Οδήγησης Αυτοκινήτου

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ:

 • Σχεδιασµός,  εφαρµογή και η αξιολόγηση της νοσηλευτικής φροντίδας
 • Αντιµετώπιση αναγκών υγείας των ατόμων και παραποµπή σε ειδικούς
 • Προγραμματισμός εξετάσεων & συνταγογραφήσεων ενοίκων
 • Καθορισμός ατομικών και θεραπευτικών πλάνων των ενοίκων
 • Νοσηλευτικές παρεμβάσεις με στόχο την ατομική υγιεινή
 • Τήρηση της φαρμακευτικής αγωγής
 • Υγιεινή, φροντίδα, πρόληψη ατυχημάτων
 • Έλεγχος του φαρμακείου σε μηνιαία βάση με σκοπό την πληρότητα & τον ανεφοδιασμό του
 • Συνεργασία με γιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων για την προαγωγή της υγείας των ενοίκων
 • Σίτιση και Συνοδεία Φροντιζόμενου
 • Λήψη ιστορικού και μέτρηση ζωτικών σημείων
 • Αλλαγή πληγών
 • Καταγραφή ημερήσιας λογοδοσίας

Ωφελήματα ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ:

 • Ανταγωνιστικό Πακέτο Αποδοχών
 • Αμοιβή για Υπερωριακή απασχόληση
 • Συλλογική Σύμβαση  Εργασίας
 • 13ος Μισθός
 • Ταμείο Προνοίας
 • Δυνατότητες μισθολογικής και επαγγελματικής ανέλιξης
 • Συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση και εκπαίδευση
 • Άριστες συνθήκες εργασίας

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να παραδώσουν προσωπικά το βιογραφικό τους στον Οργανισμό
Άγιος Στέφανος Λυσιμάχου 13 4006 Λεμεσός

ή να το στείλουν
στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
hr@agiostefanos.com.cy

με θέμα ” Θέση Νοσηλευτή / Νοσηλεύτρια”

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικού χειρισμού

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA

Please follow and like us:
Tweet 20
RSS