AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

ΣΚΕ Αγίου Αθανασίου: Θέσεις εργασίας

ΣΚΕ Αγίου Αθανασίου: Θέσεις εργασίας – Λεμεσός

Το ΣΚΕ Αγ. Αθανασίου ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις για τις πιο κάτω θέσεις:

Α) Πτυχιούχο Δάσκαλο/α  για τις ανάγκες των Προγραμμάτων του ΣΚΕ Αγ. Αθανασίου για παιδιά ηλικίας 4-12 ετών ( μερική απασχόληση) 

Ωράριο Εργασίας : 13.00 -17.00

Απαιτούμενα προσόντα:  
(α) Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν στην αντίστοιχη ειδικότητα ή
(β) Πτυχίο Επιστήμες Αγωγής (προδημοτικής ή δημοτικής)
(γ) άριστη γνώση της Ελληνικής και πιστοποιητικό καλής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας.

ΜΙΣΘΟΣ: €520

 

Β)Μία (1) θέση Νηπιαγωγού.  

Ωράριο Εργασίας 7:00-12:00 ή και 12.00 -17.00

Οι ενδιαφερόμενοι/νες, πρέπει να είναι κάτοχοι Πανεπιστημιακού Διπλώματος / Πτυχίου Νηπιαγωγού με άριστη γνώση της Ελληνικής και πιστοποιητικό καλής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας.

ΜΙΣΘΟΣ : €650.

Οι ώρες έναρξης και λήξης της εργασίας των πιο πάνω θέσεων μπορεί να αλλάξουν αναλόγως των παιδιών και των εκτάκτων αναγκών όλων των προγραμμάτων του ΣΚΕ Αγ.Αθανασίου και των συνθηκών που θα ισχύουν για την πανδημία COVID-19.

Υποβολή Αιτήσεων:  Οι αιτήτριες/τες να παραδώσουν επιστολή ενδιαφέροντος μαζί με βιογραφικό, επισυνάπτοντας αντίγραφα προσόντων, πτυχίων και των πιστοποιητικών τους μέσα σε κλειστό φάκελο με ένδειξη «Κενές θέσεις ΣΚΕ Αγ. Αθανασίου» μέχρι τις 27/8/2021 και ώρα 12:00μ. στο Γραφείο του Πρόεδρου ΣΚΕ/ Δημάρχου Αγ. Αθανασίου.

Ημερομηνία έναρξης εργοδότησης: 1ην Σεπτεμβρίου, 2021 (εάν το επιτρέπουν οι συνθήκες της πανδημίας COVID-19) μετά από προφορική διαδικασία πρόσληψης από την Επιτροπή του ΣΚΕ και η εργοδότηση τους θα είναι σε δοκιμαστική βάση μια 6 μήνες.

Για περισσότερες πληροφορίες στο τηλ.: 99361425 

Τα άτομα που θα προσληφθούν πριν την έναρξη της απασχόλησης τους θα πρέπει να προσκομίσουν τα ακόλουθα πιστοποιητικά/ έγγραφα:
1) Ιατρικό πιστοποιητικό και γενικές αναλύσεις συμπεριλαμβανομένων αιματολογικών εξετάσεων για μεταδοτικές ασθένειες και έκθεση ακτινογραφίας θώρακας και
2) Πιστοποιητικά λευκού ποινικού μητρώου και πρόληψης και καταπολέμησης της σεξουαλικής κακοποίησης, της σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας

Σταυραετού του Μαχαιρά 42, 4104 Άγιος Αθανάσιος, Λεμεσός
Τηλ.: 25726400, 25724135, Φαξ: 25725010 

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA

Please follow and like us:
Tweet 20
RSS