AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Δήμος Αμμοχωστου: 2 Θέσεις εργασίας

Δήμος Αμμοχωστου: 2 Θέσεις εργασίας – Λεμεσός και Αμμόχωστος

1.  ΘΕΣΗ: ΒΟΗΘΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ – Λεμεσός

Ο Δήμος Αμμοχώστου δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση μιας κενής μόνιμης θέσης Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού (θέση Πρώτου Διορισμού).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Δήμου Αμμοχώστου στο τηλέφωνo 25339757 κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες (από Δευτέρα ως Παρασκευή μεταξύ 7:30-15:00).

Οι αιτήσεις θα πρέπει να συμπληρωθούν ιδιοχείρως στο ειδικό έντυπο του Δήμου και να παραδοθούν σε κλειστό φάκελο με την ένδειξη «Αίτηση για διορισμό στη θέση Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού» έναντι απόδειξης παραλαβής ή να αποσταλούν μέσω Ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση: ΔΗΜΟΣ ΑΜΜοΧωΣτΟυ, Λεωφ. Μακαρίου ΙΙΙ 138, 3021 ΛεΜεΣΟΣ, όχι αργότερα από τη Δευτέρα, 20 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 2 μ.μ. Αιτήσεις που θα φτάσουν στα Γραφεία του Δήμου ή θα ταχυδρομηθούν μετά την πιο πάνω μέρα και ώρα δεν θα γίνονται δεκτές.

Περισσότερα εδώ

2.  ΘΕΣΗ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Ο Δήμος Αμμοχώστου δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση μιας κενής μόνιμης θέσης Λειτουργού Δημοτικής Υπηρεσίας (Θέση Πρώτου Διορισμού) για τις ανάγκες του Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου Αμμοχώστου στη Δερύνεια.

Περισσότερα εδώ

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Δήμου Αμμοχώστου στο τηλέφωνo 25339757 κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες (από Δευτέρα ως Παρασκευή μεταξύ 7:30-15:00).

Οι αιτήσεις θα πρέπει να συμπληρωθούν ιδιοχείρως στο ειδικό έντυπο το Δήμου και να παραδοθούν σε κλειστό φάκελο με την ένδειξη «Αίτηση για διορισμό στη θέση Λειτουργού Δημοτικής Υπηρεσίας του Δήμου Αμμοχώστου» έναντι απόδειξης παραλαβής ή να αποσταλούν μέσω Ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή στην διεύθυνση: ΔΗΜΟΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ, Λεωφ. Μακαρίου ΙΙΙ 138, 3021 ΛΕΜΕΣΟΣ, όχι αργότερα από τη Δευτέρα, 20 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 2 μ.μ. Αιτήσεις που θα φτάσουν στα Γραφεία του Δήμου ή θα ταχυδρομηθούν μετά την πιο πάνω μέρα και ώρα δεν θα γίνονται δεκτές.

Please follow and like us:
Tweet 20
RSS