AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Γεωπόνος

MSQ Trading Ltd: Ζητείται Γεωπόνος – Ξυλοφάγου

Η εταιρεία MSQ Trading Ltd ιδιοκτήτρια εταιρεία συσκευαστηρίου πατατών στην Ξυλοφάγου αναζητά Γεωπόνο για πλήρη απασχόληση.

Ευθύνες

Οι κύριες ευθύνες της θέσης περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

 • Εφαρμογή συστημάτων ποιότητας τροφίμων.
 • Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης της Υγιεινής & Ασφάλειας στην Εργασία.
 • Διενέργεια ελέγχων με στόχο τη διασφάλιση και βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων.
 • Τήρηση των αρχείων της παραγωγικής διαδικασίας.
 • Εξυπηρέτηση και επικοινωνία με τους προμηθευτές και πελάτες της Εταιρείας.
 • Καθοδήγηση και εκπαίδευση των εργατών διαλογής.
 • Άλλα συναφή καθήκοντα.

Απαιτούμενα Προσόντα

Ο επιτυχών υποψήφιος θα πρέπει να έχει τα πιο κάτω προσόντα:

 • Πτυχίο Γεωπονίας.
 • Πιστοποιητικό Εγγραφής Γεωπόνου.
 • Άδεια άσκησης επαγγέλματος Γεωπόνου.
 • Προηγούμενη εμπειρία τουλάχιστον 2 έτη σε παρόμοια θέση.
 • Πολύ καλή γνώση της φύσης και των διάφορων λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων, κ.τ.λ.
 • Άριστες επικοινωνιακές, οργανωτικές και διοικητικές δεξιότητες.
 • Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας.
 • Πολύ καλή γνώση Η/Υ (Windows, MS Office).
 • Άδεια οδηγού.

Απολαβές

Προσφέρεται ελκυστικό πακέτο απολαβών αναλόγως προσόντων και εμπειρίας.

Αιτήσεις

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν το βιογραφικό τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση: msqtrading.acc@gmail.com  σημειώνοντας στο θέμα την θέση που τους ενδιαφέρει.

Αιτήσεις θα πρέπει να ληφθούν μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2021. Όλα τα βιογραφικά σημειώματα θα τύχουν εμπιστευτικού χειρισμού.

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA