AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Πωλείται επιχείρηση πλανόδιου πωλητή – Street-Vendor 

Πωλείται επιχείρηση πλανόδιου πωλητή – Street-Vendor 

Για άτομα που ενδιαφέρονται να ξεκινήσουν ή να επεκτείνουν την δική τους επιχείρηση πλανόδιου πωλητή o ιδιοκτήτης διεξάγει τη δική του επιχείρηση πλανόδιου πωλητή εδώ και 29 χρόνια στις επαρχίες Λάρνακας και Λευκωσίας και προτίθεται να πουλήσει την επιχείρηση, αποτελούμενη από τα ακόλουθα:

 • πελατολόγιο
 • λίστα προμηθευτών
 • λίστα συνεργατών
 • τεχνογνωσία, γνώση και εμπειρία
 • μία εβδομάδα εκπαίδευσης και εισαγωγής στην επιχείρηση (πιθανή παράταση)

Tο Van  του ιδιοκτήτη δύναται να πωληθεί μαζί με την επιχείρηση.

Mitsubishi Van περιγραφή:

 • άσπρο Van
 • μηχανή 25L
 • έτος απόκτησης: 2000
 • ψυγείο
 • ράφια
 • πληρωμένο ΜΟΤ
 • πληρωμένη ασφάλεια
 • πληρωμένη άδεια κυκλοφορίας

Διατίθεται μεγάλος χώρος φόρτωσης και εξαιρετικός για αποθήκευση και μεταφορά εμπορευμάτων,
προϊόντων (είτε απαιτούν ψύξη είτε όχι) ή εξοπλισμού. Είναι δυνατόν να διεξαχθούν τροποποιήσεις στο χώρο εντός του 
Van προσαρμόζοντας το έτσι σε κάθε ανάγκη.

Κατάλληλο για αριθμό επιχειρήσεων και επαγγελμάτων συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό των
ακολούθων:

 •  αποκλειστικοί / ίδιοι έμποροι ή πλανόδιοι πωλητές
 • εισαγωγές / εξαγωγές
 • υπηρεσίες μεταφορών
 • υπηρεσίες ταχυμεταφορών / ιδιωτικού ταχυδρομείου / κούριερ
 • υπηρεσίες καθαρισμού
 • φαγητά ή ποτά δρόμου / πλανόδια (street food or drinks)
 • κηπουρική επιχείρηση
 • ερασιτεχνικές εργασίες – ιδιωτικές κατασκευές (DIY), ζωγραφική και κηπουρική
 • επιχείρηση ενός ατόμου (one man (or woman) shop)
 • διανομή ντελίβερι
 • προσάρτηση σε στόλο οχημάτων
 • ενοικίαση του οχήματος

Phone Number: 99017068

For persons interested in starting or expanding their own street-vendor business the owner has been running its own street vendor business for 29 years in the districts of Larnaca and Nicosia and is
willing to sell the business, comprising of the following:

 • clientele and customer list
 • supplier list
 • associate list
 • knowhow, knowledge and experience

a week of training and introduction to the business (possible to extend)

The Van of the owner may be sold along with the business.

Mitsubishi Van description:

 • white Van
 • engine 25L
 • year bought: 2000
 • refrigerator
 • shelves
 • paid MOT
 • paid insurance
 • paid car license

Large load space available and excellent for storage and carrying of goods (be it refrigerated or otherwise) or equipment.
Possible to carry on modifications within so to adjust to one’s needs.

Suitable for a number of businesses and professions including without limitation the following:

 • business of sole traders or street vendors
 • exports / imports
 • transportation services
 • courier services
 • cleaning businesses
 • street food or drinks
 • gardening business
 • DIY, painting and decorating
 • one man (or woman) shop
 • delivery
 • to join as asset of vehicle fleet
 • renting of vehicle

Phone Number: 99017068

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA

Please follow and like us:
Tweet 20
RSS