AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Νοσηλευτής/ Νοσηλεύτρια

Ίδρυμα Άγιος Στέφανος: Ζητείται Νοσηλευτής/ Νοσηλεύτρια – Λεμεσός

Ο Οργανισμός για Ενήλικα Άτομα με Αναπηρία “Άγιος Στέφανος” δέχεται αιτήσεις από απόφοιτους αναγνωρισμένων σχολών Νοσηλευτικής για κάλυψη θέσεων παροχής Νοσηλευτικών Υπηρεσιών Φροντίδας.

Απαιτούμενα Προσόντα:

 • Απόφοιτος αντίστοιχης σχολής
 • Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
 • Επιθυμητή προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση
 • Υψηλό αίσθημα ευθύνης
 • Ισχυρά ηθικά πρότυπα και ακεραιότητα
 • Δυνατότητα εργασίας σε κυλιόμενο ωράριο/ /βάρδιες
 • Καλή γνώση Ελληνικής ή/και Αγγλικής γλώσσας
 • Άδεια Οδήγησης Αυτοκινήτου
Καθήκοντα:
 • Σχεδιασµός, εφαρµογή και η αξιολόγηση της νοσηλευτικής φροντίδας.
 • Αντιµετώπιση αναγκών υγείας των ατόμων και παραποµπή σε ειδικούς
 • Προγραμματισμός εξετάσεων & συνταγογραφήσεων ενοίκων
 • Καθορισμός ατομικών και θεραπευτικών πλάνων των ενοίκων
 • Νοσηλευτικές παρεμβάσεις με στόχο την ατομική υγιεινή
 • Τήρηση της φαρμακευτικής αγωγής
 • Υγιεινή, φροντίδα, πρόληψη ατυχημάτων
 • Έλεγχος του φαρμακείου σε μηνιαία βάση με σκοπό την πληρότητα & τον ανεφοδιασμό του
 • Συνεργασία με γιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων για την προαγωγή της υγείας των ενοίκων
 • Σίτιση και Συνοδεία Φροντιζόμενου
 • Λήψη ιστορικού και μέτρηση ζωτικών σημείων
 • Αλλαγή πληγών
 • Καταγραφή ημερήσιας λογοδοσίας
Ωφελήματα Εργαζομένων:
 • Ανταγωνιστικό Πακέτο Αποδοχών
 • Αμοιβή για Υπερωριακή απασχόληση
 • Συλλογική Σύμβαση Εργασίας
 • 13ος Μισθός
 • Ταμείο Προνοίας
 • Δυνατότητες μισθολογικής και επαγγελματικής ανέλιξης.
 • Συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση και εκπαίδευση
 • Άριστες συνθήκες εργασίας
Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να παραδώσουν προσωπικά το βιογραφικό τους μέχρι τις 27 Αυγούστου 2021 στον Οργανισμό Άγιος Στέφανος Λυσιμάχου 13 4006 Λεμεσός
ή να το στείλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση: hr@agiostefanos.com.cy
με θέμα “Θέση Νοσηλευτή / Νοσηλεύτρια – anergosjobs.com’’
Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικού χειρισμού.
Please follow and like us:
Tweet 20
RSS