AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

ΕΚΕ Καμπιών: Θέση Εργασίας – Λευκωσία

Επιτροπή Κοινοτικού Εθελοντισμού (ΕΚΕ) Καμπιών: Θέση Εργασίας – Λευκωσία

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ (ΕΚΕ) ΚΑΜΠΙΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΑΤΟΜΟΥ-ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΟΜΑΔΑΣ

Η Επιτροπή Κοινοτικού Εθελοντισμού (ΕΚΕ) Καμπιών, προκηρύσσει μία (1) θέση Διευθύνοντος Ατόμου – Υπευθύνου Ομάδας, για το Κέντρο Προστασίας και Απασχόλησης Παιδιών του (ΕΚΕ).

Ωράριο Εργασίας:

  • 12:30 – 17:30 (Δευτέρα – Παρασκευή)
  • 07:30 – 17:30 (Τις περιόδους που τα σχολεία είναι κλειστά) *

Για τις συγκεκριμένες περιόδους οι απολαβές θα αυξάνονται αναλόγως των ωρών εργασίας.

Απαιτούμενα Προσόντα:

  • Πιστοποιητικό ή Δίπλωμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Κοινωνική Εργασία ή στην Ψυχολογία ή στα Παιδαγωγικά ή στην Φυσική Αγωγή.
  • Πολύ καλή γνώση Ελληνικής Γλώσσας
  • Ακεραιότητα χαρακτήρα, εχεμύθεια και αξιοπιστία.

Πρόσθετα Προσόντα:

  • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας
  • Πολύ καλή γνώση χρήσης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (MS Office και Περιήγηση στο Διαδίκτυο)
  • Ευχάριστη προσωπικότητα με ικανότητες επικοινωνίας και προσέγγισης ώστε να διασφαλίζει την κατάλληλη προστασία, απασχόληση και διαπαιδαγώγηση των παιδιών.
  • Πιστοποιητικό παρακολούθησης Πρώτων Βοηθειών θεωρείται πλεονέκτημα.
  • Προηγούμενη πείρα θεωρείται πλεονέκτημα.

Οι αιτήσεις  θα πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση eke.kambia@gmail.com και να συνοδεύονται από Βιογραφικό Σημείωμα και όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά.

Σημειώνεται ότι θα υπογραφεί Συμβόλαιο Εργασίας δοκιμαστικά για ένα χρόνο, με δυνατότητα ανανέωσης.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: Παρασκευή, 20 Αυγούστου 2021.

Για οποιεσδήποτε πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε στα τηλέφωνα 99768799 και 99385387 μεταξύ των ωρών 9:00 – 13:00 και 16:00 – 19:00.

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA

Please follow and like us:
Tweet 20
RSS