AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Appla: 7 Θέσεις Εργασίας

Appla: 7 Θέσεις Εργασίας – Λάρνακα

Για να υποβάλετε αίτηση για θέση, στείλτε το βιογραφικό σας και τη συνοδευτική επιστολή στη διεύθυνση :

Jobs @appla.cy

Ανοιχτές θέσεις:

1.  Διαχειριστής κοινωνικών μέσων 

Σύντομη επεξήγηση εργασίας

Ψάχνουμε για έναν ταλαντούχο διαχειριστή κοινωνικών μέσων διαχειριστείτε τtους λογαριασμούς μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Θα είσαι υπεύθυνος για τη δημιουργία πρωτότυπου περιεχομένου κειμένου και βίντεο, τη διαχείριση αναρτήσεων και απαντώντας σε οπαδούς. Θα διαχειριστείτε την εικόνα της εταιρείας μας στο έναν συνεκτικό τρόπο επίτευξης των στόχων μάρκετινγκ.

Ως διαχειριστής κοινωνικών μέσων, περιμένουμε να είστε ενημερωμένοι τις τελευταίες τάσεις ψηφιακών τεχνολογιών και κοινωνικών μέσων. Εσείς πρέπει να έχει εξαιρετικές δεξιότητες επικοινωνίας και να είναι σε θέση να εκφράσουμε δημιουργικά τις απόψεις της εταιρείας μας.

Τελικά, θα πρέπει να είστε σε θέση να χειριστείτε τα κοινωνικά μας μέσα παρουσία διασφαλίζοντας υψηλά επίπεδα κυκλοφορίας Ιστού και πελατών σύμπλεξη.

Ευθύνες

 • • Εκτελέστε έρευνα σχετικά με τις τρέχουσες τάσεις αναφοράς και το κοινό προτιμήσεις
 • • Σχεδιάστε και εφαρμόστε στρατηγική κοινωνικών μέσων για να ευθυγραμμιστείτε επιχειρηματικούς στόχους
 • • Ορίστε συγκεκριμένους στόχους και αναφέρετε την απόδοση επένδυσης
 • • Δημιουργία, επεξεργασία, δημοσίευση και κοινή χρήση ελκυστικού περιεχομένου καθημερινά (π.χ. πρωτότυπο κείμενο, φωτογραφίες, βίντεο και ειδήσεις)
 • • Παρακολούθηση μετρήσεων επισκεψιμότητας SEO και ιστού Συνεργαστείτε με άλλες ομάδες, όπως μάρκετινγκ, πωλήσεις και εξυπηρέτηση πελατών για να διασφαλιστεί η συνέπεια της επωνυμίας
 • • Επικοινωνήστε με τους ακόλουθους, απαντήστε σε ερωτήματα εγκαίρως τρόπο και να παρακολουθείτε τις κριτικές πελατών
 • • Παρακολούθηση του σχεδιασμού των λογαριασμών κοινωνικών μέσων (π.χ. χρονοδιάγραμμα Facebook εξώφυλλο, φωτογραφίες προφίλ και διάταξη ιστολογίου)
 • • Προτείνετε και εφαρμόστε νέες δυνατότητες για την ανάπτυξη επωνυμίας ευαισθητοποίηση, όπως προσφορές και διαγωνισμούς
 • • Μείνετε ενημερωμένοι με τις τρέχουσες τεχνολογίες και τις τάσεις στα κοινωνικά

2. Αντιπρόσωπος πωλήσεων

Αναζητούμε έναν αποτελεσματικό αντιπρόσωπο πωλήσεων με εξαιρετικές διαπροσωπικές δεξιότητες για να αναζητήσουμε ενεργά και να προσελκύσουμε μελλοντικούς πελάτες.

Ευθύνες:

 • • Παρουσίαση, προώθηση και πώληση των διαδικτυακών μας υπηρεσιών.
 • • Δημιουργία και διατήρηση θετικών επιχειρησιακών και πελατειακών σχέσεων.
 • • Επιτάχυνση στην επίλυση προβλημάτων και παραπόνων των πελατών για μεγιστοποίηση της ικανοποίησης.
 • • Επίτευξη συμφωνημένων στόχων και αποτελεσμάτων εντός του χρονοδιαγράμματος.
 • • Συντονισμός της προσπάθειας πωλήσεων με μέλη της ομάδας και άλλα τμήματα.
 • • Ανάλυση των δυνατότητων της περιοχής / αγοράς, παρακολούθηση των πωλήσεων και των αναφορών κατάστασης.
 • • Διαχείριση εφοδιασμού με αναφορές σχετικά με τις ανάγκες των πελατών, τα προβλήματα, τα ενδιαφέροντα και τις δυνατότητες για νέα προϊόντα και υπηρεσίες.
 • • Ενημέρωση για βέλτιστες πρακτικές και τις τάσεις προώθησης.
 • • Συνεχής βελτίωση μέσω αναπληροφόρησης.

Προσόντα :

 • • Άδεια οδήγησης
 • • Αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία ως αντιπρόσωπος πωλήσεων για τουλάχιστον 4 χρόνια
 • • Εξοικείωση με καταστήματα στην Κύπρο
 • • Εξαιρετική γνώση του MS Office, του CRM, κινητών εφαρμογών και του ψηφιακού εργασιακού περιβάλλοντος
 • • Υψηλά κίνητρα και στόχος με αποδεδειγμένο ιστορικό πωλήσεων
 • • Εξαιρετικές δεξιότητες πώλησης, διαπραγμάτευσης και επικοινωνίας
 • • Προτεραιότητες, διαχείριση χρόνου και οργανωτικές δεξιότητες
 • • Δυνατότητα παράδοσης παρουσιάσεων στις ανάγκες του πελάτη
 • • Δεξιότητες διαχείρισης σχέσεων και ανοιχτότατα στην ανατροφοδότηση
 • • Πτυχίο στις επιχειρήσεις ή σε σχετικό τομέα.

3.  Marcom

Περιγραφή εργασίας

 • • Ανάπτυξη, παράδοση και εφαρμογή στρατηγικής της επικοινωνίας και μέσων
 • • Ανάπτυξη περιεχομένου που υποστηρίζει επιχειρήσεις μέσω ψηφιακών, οπτικών και πλατφορμών κειμένου.
 • • Διαχείριση των καναλιών PR και τις πλατφόρμες κοινωνικών μέσων
 • • Εξασφάλιση της εφαρμογής της επωνυμίας και του σχεδίου μάρκετινγκ
 • • Υπεύθυνος είτε για ηγετικές είτε για τη σύνταξη πωλήσεων και εμπορικών εξασφαλίσεων, δελτίων τύπου και άλλου υλικού επικοινωνίας
 • • Επανεξέταση όλου του υλικού επικοινωνίας που παράγεται και διανέμεται από την εταιρεία
 • • Καλλιέργεια σχέσεων με σχετικά τοπικά μέσα
 • • Εκπροσώπηση της εταιρείας στα μέσα ενημέρωσης
 • • Υποστήριξη προσπαθειών σε θέματα σχεδιασμού, προϋπολογισμού και διοικητικών θεμάτων.
 • • Άλλα καθήκοντα που μπορεί θα ανατεθούν.

Προσόντα

 • • Πτυχίο μάρκετινγκ, επικοινωνιών ή σχετικού τομέα
 • • Αντιπροσωπευτικότητα και ικανότητα ομιλίας στα μέσα ενημέρωσης
 • • Εξαιρετική γνωριμία και εμπειρία με τα μέσα ενημέρωσης στην Κύπρο
 • • Ελάχιστη 5ετής εμπειρία στην παραγωγή περιεχομένου, στη χρήση μέσων και στα εργαλεία κοινωνικού μάρκετινγκ
 • • Εξαιρετική λεκτική και γραπτή επικοινωνία, διαπροσωπικές και διαπολιτισμικές δεξιότητες και προσοχή στις απαιτούμενες λεπτομέρειες
 • • Απαιτείται πλήρης ευχέρεια στα ελληνικά και στα Αγγλικά, συμπεριλαμβανομένης της γραφής και της ομιλίας
 • • Υψηλή άνεση και ανοχή στη διαχείριση του στρες και των απαιτήσεων του ρόλου
 • • Διαπροσωπικές ιδιότητες απαραίτητες για την οικοδόμηση ενθουσιασμού, ακεραιότητας και συναίνεσης με τα μέλη του προσωπικού
 • • Προσωπικές ιδιότητες ακεραιότητας, αξιοπιστίας, εμπιστευτικότητας και πίστης

4.  Σχεδιαστής Ιστοσελίδας και διεπαφής χρήστη

Ψάχνουμε για ένα ταλαντούχο web and UI Designer για να δημιουργήσουμε εκπληκτικές εμπειρίες χρήστη .

Ο ιδανικός υποψήφιος πρέπει να παρακολουθεί τον καθαρό και έξυπνο σχεδιασμό ιστοσελίδων. Θα πρέπει επίσης να έχουν ανώτερες δεξιότητες σχεδιασμού διεπαφής χρήστη.

Ο επιτυχημένος υποψήφιος θα είναι σε θέση να μεταφράσει απαιτήσεις υψηλού επιπέδου σε ροές αλληλεπίδρασης και αντικείμενα. Θα μπορούν να τα μετατρέψουν σε όμορφα, διαισθητικά και λειτουργεί

Ευθύνες

 • • Εκτελέστε όλα τα στάδια οπτικής σχεδίασης από το concept έως το τελικό hand-off έως το engineering
 • • Συγκεντρώστε πρωτότυπες ιδέες σχεδιασμού ισότοπου που φέρνουν απλότητα και φιλικότητα προς τους χρήστες σε σύνθετα οδοφράγματα.
 • • Δημιουργήστε wireframes, storyboard, ροές χρηστών, ροές διεργασιών και χάρτες ισότοπων για να επικοινωνήσετε ιδέες αλληλεπίδρασης και σχεδίασης
 • • Παρουσιάστε και υπερασπίστε σχέδια και βασικά παραδοτέα σε ομότιμους και εκτελεστικούς φορείς
 • • Καθιέρωση και προώθηση κατευθυντήριων γραμμών σχεδιασμού, βέλτιστων πρακτικών και προτύπων

Προσόντα

 • • Αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία ως Web Designer
 • • Αποδείξιμες δεξιότητες γραφιστικής με ισχυρό χαρτοφυλάκιο
 • • Στερεά εμπειρία στη δημιουργία wireframes, storyboard, ροών χρηστών, ροών διεργασιών και χαρτών ισότοπου
 • • Επάρκεια στο Photoshop, το Illustrator ή άλλα εργαλεία οπτικού σχεδιασμού και συρματοπλέγματος
 • • Επάρκεια σε HTML, CSS και JavaScript για γρήγορο πρωτότυπο
 • • Εξαιρετικές δεξιότητες οπτικού σχεδιασμού με ευαισθησία στην αλληλεπίδραση χρήστη-συστήματος
 • • Ικανότητα δημιουργικής και αποτελεσματικής επίλυσης προβλημάτων
 • • Ενημερωμένες με τις τελευταίες τάσεις, τεχνικές και τεχνολογίες στο Web και σχέδια.

5.  Γραμματέας

Επιθυμούμε να προσλάβουμε έμπειρο, ικανό και εξαιρετικά οργανωμένο γραμματέα, προκειμένου να ενταχθεί στην ομάδα μας με πλήρη απασχόληση. Ο επιτυχών υποψήφιος θα πρέπει να έχει προηγούμενη και αποδεδειγμένη εμπειρία σε παρόμοια θέση όπως και εξαιρετικές δεξιότητες επικοινωνίας.

Ευθύνες

 • • Να λειτουργεί ως σημείο επαφής μεταξύ του υπεύθυνου, εσωτερικών / εξωτερικών πελατών.
 • • Να διαχειρίζεται αιτήματα και ερωτήματα.
 • • Επινοεί και συντηρεί συστήματα γραφείων. (έγγραφα Google, Microsoft Office)
 • • Να δημιουργείτε αναφορές, παρουσιάσεις και πρακτικά συναντήσεων.
 • • Να παίρνει σημειώσεις και να παρέχει γενική βοήθεια κατά τη διάρκεια παρουσιάσεων και συναντήσεων.
 • • Να διαχειρίζεται ημερολόγιο και να προγραμματίζει συναντήσεις και ραντεβού.
 • • Διαλογή και απευθείας τηλεφωνικές κλήσεις και διανομή αλληλογραφίας.
 • • Να Βεβαιώνεται ότι οι επισκέπτες της Εταιρείας φροντίζονται καλά.

Προσόντα

 • • Η προηγούμενη εμπειρία στη γραμματειακή εκπαίδευση είναι απαραίτητη.
 • • Εμπειρία σε εταιρείες και συστήματα ηλεκτρονικού εμπορίου, θεωρείται πλεονέκτημα.
 • • Ιδανικά μορφωμένο σε επίπεδο πτυχίου στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ή σε σχετικό τομέα.
 • • Εξαιρετική γνώση ελληνικών και αγγλικών. (Γραπτή και προφορική).
 • • Εξαιρετικές οργανωτικές δεξιότητες, δεξιότητες επικοινωνίας, λεκτικές και γραπτές.
 • • Αποδεδειγμένη ικανότητα εργασίας υπό πίεση και αυστηρών προθεσμιών.
 • • Το δίπλωμα PA ή η πιστοποίηση θα θεωρείται πλεονέκτημα.

6.  Διαχειριστής περιεχομένου

Περιγραφή εργασίας

Σε τελική ανάλυση, να έχετε παράγει ένα ελκυστικό ποιοτικό περιεχόμενο που μιλά στο κοινό μας και να ενισχύει την εμπλοκή με το εμπορικό σήμα μας. Αναζητούμε επεξεργαστή περιεχομένου για έρευνα, συγγραφή, επεξεργασία και δημοσίευση περιεχομένου ιστού.

Αναζητούμε επεξεργαστή περιεχομένου για έρευνα, συγγραφή, επεξεργασία και δημοσίευση περιεχομένου ιστού.

Οι ευθύνες του επεξεργαστή περιεχομένου περιλαμβάνουν την παραγωγή του μηνιαίου ενημερωτικού δελτίου, την αναθεώρηση των άρθρων των συγγραφέων και τη βελτιστοποίηση των γραπτών έργων για την αύξηση της αφοσίωσης των χρηστών. Εάν έχετε εξαιρετικές δεξιότητες γραφής και επιμέλειας στα ελληνικά, τα αγγλικά και έχετε εμπειρία στη διαχείριση συντακτικών ημερολογίων, θα θέλαμε πολύ να σας γνωρίσουμε. Μοιραστείτε τα δείγματα της εργασίας σας, συμπεριλαμβανομένων τού χαρτοφυλακίου ή των συνδέσμων για τα δημοσιευμένα άρθρα σας μαζί με την αίτησή σας.

Ευθύνες

 • • Γραφή αναρτήσεων στο μπλοκ για την προώθηση των προϊόντων και τις υπηρεσιών μας
 • • Προδιατύπωση, αναδιάρθρωση και επεξεργασία άρθρων από συγγραφείς περιεχομένου
 • • Ενημέρωση των ιστοσελίδων μας και των σελίδων κοινωνικών μέσων με νέα περιεχόμενα
 • • Δημιουργία και αποστολή του μηνιαίου ενημερωτικού δελτίου μας
 • • Συνέντευξη με επαγγελματίες του κλάδου και χρήση διαδικτυακών πηγών για την έρευνα θεμάτων
 • • Βελτίωση της εικόνας σε συνεργασία με τις ομάδες μάρκετινγκ και σχεδιασμού
 • • Βελτιστοποίηση δημοσιευμένων κομματιών χρησιμοποιώντας οδηγίες SEO
 • • Διαχείριση των άρθρων και εξασφάλιση έγκαιρης δημοσίευσης
 • • Δημιουργία νέων ιδεών γύρω από θέματα που σχετίζονται με τη βιομηχανία
 • • Έλεγχος επισκεψιμότητας και χρήσης της ιστοσελίδας από τους χρήστες (π.χ. ποσοστά εγκατάλειψης)

Προσόντα

 • • Αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία ως επεξεργαστής περιεχομένου, Web Editor ή παρόμοιος ρόλος
 • • Χαρτοφυλάκιο δημοσιευμένων έργων
 • • Εξαιρετικές δεξιότητες γραφής και επιμέλειας στα ελληνικά και αγγλικά
 • • Προσοχή στη λεπτομέρεια
 • • Πρακτική εμπειρία με συστήματα διαχείρισης περιεχομένου
 • • Εξοικείωση με SEO και έρευνα λέξεων-κλειδιών
 • • Ομαδικό πνεύμα
 • • Πτυχίο Μάρκετινγκ, Δημοσιογραφία, Επικοινωνίες ή σχετικός τομέας

7.  Ειδικό στο SEO

Αναζητούμε έναν ειδικό στο SEO για τη διαχείριση όλων των δραστηριοτήτων βελτιστοποίησης μηχανών αναζήτησης.

Θα είστε υπεύθυνοι για τη διαχείριση όλων των δραστηριοτήτων SEO, όπως η στρατηγική περιεχομένου, η δημιουργία συνδέσμων και η στρατηγική λέξεων-κλειδιών για την αύξηση της κατάταξης σε όλα τα μεγάλα δίκτυα αναζήτησης.

Ευθύνες

 • • Εκτελέστε δοκιμές, συλλέξτε και αναλύστε δεδομένα και αποτελέσματα, εντοπίστε τάσεις και πληροφορίες, προκειμένου να επιτύχετε τη μέγιστη απόδοση επένδυσης σε καμπάνιες αναζήτησης επί πληρωμή.
 • • Βελτιστοποίηση αντιγράφων και σελίδων προορισμού για μάρκετινγκ μηχανών αναζήτησης.
 • • Εκτελέστε συνεχή ανακάλυψη, επέκταση και βελτιστοποίηση λέξεων-κλειδιών.
 • • Ερευνήστε και εφαρμόστε προτάσεις βελτιστοποίησης μηχανών αναζήτησης.
 • • Έρευνα και ανάλυση των διαφημιστικών συνδέσμων ανταγωνιστών.
 • • Ανάπτυξη και εφαρμογή στρατηγικής δημιουργίας συνδέσμων.
 • • Συνεργαστείτε με την ομάδα ανάπτυξης για να διασφαλίσετε ότι οι βέλτιστες πρακτικές SEO εφαρμόζονται σωστά σε νέο κώδικα.
 • • Συνεργαστείτε με ομάδες σύνταξης και μάρκετινγκ για την δημιουργία και προγραμματισμό περιεχομένου για τις ενέργειες SEO.
 • • Προτείνετε αλλαγές στην αρχιτεκτονική του ιστότοπου, το περιεχόμενο, τη σύνδεση και άλλους παράγοντες για τη βελτίωση των θέσεων SEO για λέξεις-κλειδιά στόχους.

Απαιτήσεις

 • • Αποδεδειγμένη εμπειρία SEO ή σχετικού κλάδου τουλάχιστον 3 ετών.
 • • Πλήρης κατανόηση του μάρκετινγκ απόδοσης, της μετατροπής και της απόκτησης πελατών στο διαδίκτυο
 • • Εμπειρία διαχείρισης εργαλείων ανάλυσης ιστότοπου
 • • Εμπειρία με πειράματα A / B και πολλαπλών παραλλαγών
 • • Λειτουργικές γνώσεις HTML, CSS και JavaScript ανάπτυξης και περιορισμών
 • • Γνώση των παραγόντων κατάταξης και των αλγορίθμων μηχανών αναζήτησης
 • • Ενημερωμένες με τις τελευταίες τάσεις και βέλτιστες πρακτικές σε SEO και SEM

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA