AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Γραμματέας

Κλεόπα & Παρασκευά Δ.Ε.Π.Ε.: Ζητείται Γραμματέας – Λευκωσία

Η Δικηγορική Εταιρεία Κλεόπα & Παρασκευά Δ.Ε.Π.Ε. στη Λευκωσία, δέχεται αιτήσεις για πρόσληψη  γραμματέα για  πλήρη απασχόληση.

Απαραίτητα προσόντα:

  • Άριστη γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής Γλώσσας (προφορικά και γραπτώς)
  • Τουλάχιστον 1 χρόνο εμπειρία
  • Άριστη γνώση και χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή (Office)
  • Πολύ καλές οργανωτικές και επικοινωνιακές δεξιότητες
  • Ικανότητα ανεπιτήρητης εργασίας
  • Ομαδικότητα
  • Ακεραιότητα χαρακτήρα, εχεμύθεια, επαγγελματισμός.

Προηγούμενη πείρα σε δικηγορικά γραφείο θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν.

Μισθός αναλόγως προσόντων και πείρας

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στέλνουν βιογραφικό σημείωμα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@paraskevakleopa.com υπό το θέμα «Θέση Γραμματέως – anergosjobs.com»

Η Εταιρεία θα επικοινωνήσει μόνο με τα άτομα τα οποία θα έχουν προεπιλεγεί για συνέντευξη για την ως άνω θέση.

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικής και διακριτικής μεταχείρισης.

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA

Please follow and like us:
Tweet 20
RSS