AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Βιολόγος/ Μικροβιολόγος

PTA Food Lab & Nutritional Services Ltd: Ζητείται Βιολόγος/ Μικροβιολόγος – Λεμεσός

Απαραίτητα Προσόντα

 • Πτυχίο Επιστημών Μικροβιολογίας ή Βιολογίας ή σχετικό πτυχίο επιστήμης.
 • Ισχυρή γνώση του Microsoft Word και του Excel.
 • Πολύ καλή γνώση Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας.
 • Δεξιότητες συγγραφής εντύπων εργαστηρίου και τεχνικής αναφοράς.
 • Δυνατότητα οργάνωσης και προτεραιότητας προθεσμιών.
 • Πρέπει να είστε σε θέση να εργάζεστε ανεξάρτητα αλλά και με ομάδα.
 • Πρέπει να έχετε καλές δεξιότητες επικοινωνίας, υπολογιστή και οργάνωσης.
 • Ο υποψήφιος πρέπει να μπορεί να διακρίνει τα χρώματα για να πραγματοποιήσει ανάλυση.

Καθήκοντα

 • Διαχείριση την καθημερινή λειτουργία ενός εργαστηρίου δοκιμών μικροβιολογίας τροφίμων.
 • Ποσοτική και Ποιοτική Ανάλυση των τροφίμων ή νερών ή των προϊόντων που σχετίζονται με τα τρόφιμα που περιλαμβάνουν: Aerobic Plate Count, Total Coliform, Escherichia coli, Staphylococcus aureus , Enterobacteriaceae Yeast & Mold, Salmonella, Listeria monocytogenes, Clostridium Perfringens, Bacillus Cereus, Pseudomonas.
 • Ανάλυση καλλιέργειας Legionella.
 • Εργαστηριακή οργάνωση, απογραφή προμηθειών, βαθμονομήσεις, συγγραφή και αναθεώρηση εντύπων και καθαρισμός και συντήρηση εργαστηριακού εξοπλισμού.
 • Προετοιμασίες media.
 • Προετοιμασίες αραίωσης.
 • Προετοιμασία και ανάλυση αεροβιολογικά και περιβαλλοντικά δείγματα για βακτήρια.
 • συμμετοχή σε διεργαστηριακές εξετάσεις.

Available shift: Monday to Friday from 08:30 to 17:00.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό τους εδώ: pavlos.aspris@ptafoodlab.com  με τίτλο:”ANERGOSJOBS.COM”

Microbiologist 

Job requirements 

 • Bachelor of Science in Microbiology or Biology or related science degree.
 • Strong knowledge of Microsoft Word and Excel.
 • Very good knowledge of Greek and English.
 • Lab and technical report writing skills.
 • Ability to organize and prioritize deadlines.
 • Must be able to work independently and with a team.
 • Must have good communication, computer and organizational skills.
 • Candidate must be able to distinguish colors in order to perform analysis.

Responsibilities 

 • Manage the daily operation of a contract food microbiology testing laboratory.
 • Quantitative and Qualitative Analysis of food or water or food-related products to include: Aerobic Plate Count, Total Coliform, Escherichia coli, Staphylococcus aureus , Enterobacteriaceae Yeast & Mold, Salmonella, Listeria monocytogenes, Clostridium Perfringens, Bacillus Cereus, Pseudomonas.
 • Legionella culture analysis
 • Laboratory organization, supply inventory, calibrations, authoring and revising forms and cleaning and maintenance of laboratory equipment.
 • Prepare media
 • Dilution preparations
 • Prepare and analyze aerobiological and environmental samples for bacteria.
 • Participation in proficiency tests.

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA

Please follow and like us:
fb-share-icon
Tweet 20
RSS