AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Πολιτικός Μηχανικός

GK GROUP LTD: Ζητείται Πολιτικός Μηχανικός – Λευκωσία, Λεμεσός και Λάρνακα

Η εταιρεια GK GROUP LTD ζητά να προσλάβει Πολιτικό Μηχανικό για Λευκωσία, Λεμεσό και Λάρνακα.

Καθήκοντα και Ευθύνες:

 • Προγραμματισμός Έργου
 • Οργάνωση των δραστηριοτήτων και εποπτείας του εργατικού δυναμικού
 • Οργάνωση και συντονισμός των υπεργολάβων
 • Έγκαιρη παραγγελία υλικών
 • Έλεγχος ποιότητας, διαχείρισης κόστους και επιμετρήσεις
 • Τήρηση χρονοδιαγραμμάτων και προϋπολογισμών του υπό εκτέλεση έργου

Απαιτούμενα Προσόντα:

 • Τουλάχιστον 3 χρόνια σχετικής εργασιακής εμπειρίας σε παρόμοια θέση
 • Πολύ καλή γνώση Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας
 • Εξαίρετη γνώση Microsoft Office (MSProject, Word, Excel, Outlook)
 • Πολύ καλή χρήση του AutoCAD
 • Ακεραιότητα χαρακτήρα, οργανωτική ικανότητα, μεθοδικότητα και υπευθυνότητα

Oι ενδιαφερόμενοι παρακαλώ όπως αποστείλουν βιογραφικό στο

emailgkgroupltd1@gmail.com

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA

Please follow and like us:
Tweet 20
RSS