Ζητείται άτομο κατά προτίμηση κοπέλα, part time ή full time για τα καθήκοντα βοηθού κτηνίατρου.
Προηγούμενη εμπειρία όχι απαραίτητη.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν βιογραφικό στο email: panicosstyl@yahoo.com με τίτλο:”ANERGOSJOBS.COM”