AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Πολιτικός Μηχανικός Εργοταξίου

Ν. Γαβριήλ & Υιοί Λτδ: Ζητείται Πολιτικός Μηχανικός Εργοταξίου – Λευκωσία

Η Εταιρεία Ν. Γαβριήλ & Υιοί Λτδ, δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση της θέσης Πολιτικός Μηχανικός Εργοταξίου.

Καθήκοντα και Ευθύνες:

 • Προγραμματισμός Έργου
 • Οργάνωση των δραστηριοτήτων και εποπτείας του εργατικού δυναμικού
 • Οργάνωση και συντονισμός των υπεργολάβων
 • Έγκαιρη παραγγελία υλικών
 • Έλεγχος ποιότητας, διαχείρισης κόστους και επιμετρήσεις
 • Τήρηση χρονοδιαγραμμάτων και προϋπολογισμών του υπό εκτέλεση έργου
 • Διαχείριση υγείας και ασφάλειας
 • Αναφορές προόδου

Απαιτούμενα Προσόντα:

 • Πτυχίο Πολιτικής Μηχανικής
 • Μέλος Ε.Τ.Ε.Κ. ή Τ.Ε.Ε.
 • Τουλάχιστον 3 χρόνια σχετικής εργασιακής εμπειρίας σε παρόμοια θέση
 • Πολύ καλή γνώση Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας
 • Εξαίρετη γνώση Microsoft Office (MSProject, Word, Excel, Outlook)
 • Πολύ καλή χρήση του AutoCAD
 • Χρήση τοπογραφικών οργάνων (level, total station, gps)
 • Ακεραιότητα χαρακτήρα, οργανωτική ικανότητα, μεθοδικότητα και υπευθυνότητα

Απολαβές και Ωφελήματα:

 • Στον επιτυχή υποψήφιο θα προσφερθεί ελκυστικό πακέτο απολαβών αναλόγως προσόντων και πείρας
 • Προοπτικές καριέρας
 • Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας

Οι ενδιαφερόμενοι/ες παρακαλούνται όπως αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@gavrielcon.com με τίτλο ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ – anergosjobs.com

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικής διαχείρισης.

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA

Please follow and like us:
fb-share-icon
Tweet 20
RSS