AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

ΙΜΗ: Θέση Εργασίας

ΙΜΗ: Θέση Εργασίας – Λευκωσία

Η ΙΜΗ ζητά να προσλάβει:

Λειτουργό Λογιστηρίου

Καθήκοντα

  • Οργάνωση Λογιστηρίου: Υπεύθυνος/η για την καλή οργάνωση του τμήματος λογιστηρίου της εταιρείας
  • Λογιστικές Εργασίες: Διεκπεραίωση όλων των λογιστικών εργασιών, Ενημέρωση του λογιστικού συστήματος – τήρηση βιβλίων εταιρείας, Συμφιλίωση λογαριασμών, τήρηση / αρχειοθέτηση αρχείου
  • Management Reporting: Έλεγχος και προετοιμασία των εσωτερικών οικονομικών καταστάσεων
  • Εσωτερικός Έλεγχος: Έλεγχος προμηθευτών, Εισηγήσεις για εισαγωγή διαδικασιών ελέγχου
  • Συνεργασία με Ελεγκτές

Απαραίτητα Απαιτούμενα Προσόντα

  • Κάτοχος LCC Higher, AAT, CAT ή άλλων ισοδύναμων προσόντων
  • Πολύ καλή γνώση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών.
  • Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας.
  • Πλεονέκτημα η γνώση του λογισμικού Evolution.
  • Προηγούμενη πείρα απαραίτητη.

Απολαβές

Προσφέρεται ελκυστικό πακέτο αναλόγως προσόντων και εμπειρίας.

Βιογραφικό Σημείωμα και πληροφορίες:

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση vacancy@imhbusiness.com με την ένδειξη «Accounts Officer – anergosjobs.com», μέχρι τις 14 Ιουλίου 2021.

Ατομικές συνεντεύξεις θα διεξαχθούν μόνο με όσους πληρούν όλα τα απαιτούμενα προσόντα.

IMH

Τ.Κ.21185, 1503, Λευκωσία

Τηλ. +357 22505555, Φαξ +357 22505560

www.imhbusiness.com

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA

Please follow and like us:
fb-share-icon
Tweet 20
RSS