AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Λειτουργός Λογιστηρίου (Accountant)

Elincou Diagnostics Ltd: Ζητείται Λειτουργός Λογιστηρίου (Accountant) – Λευκωσία

Η Elincou Diagnostics Ltd, μια συνεχώς αναπτυσσόμενη εταιρεία με έδρα την Λευκωσία η οποία δραστηριοποιείται στον τομέα της εμπορίας και διάθεσης ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού από το 1999 στα διάφορα Κλινικά Εργαστήρια και Νοσοκομεία ανά το Παγκύπριο, αναζητεί δυναμικά άτομα για την πλήρωση κενής θέσης Λειτουργού Λογιστηρίου, στα πλαίσια ενίσχυσης και ανάπτυξης της ομάδας της.

Περιγραφή Θέσης:

Το άτομο που θα προσληφθεί θα είναι υπεύθυνο για την παροχή λογιστικής υποστήριξης στην εταιρεία, μέσα από τη διαχείριση  λογιστικών καταστάσεων, την καταγραφή των συναλλαγών στα λογιστικά βιβλία και ετοιμασία διαφόρων καταστάσεων για παρακολούθηση των πράξεων και οικονομικών της εταιρείας.

Πιο συγκεκριμένα, το άτομο που θα προσληφθεί θα:

 • Εκδίδει τιμολόγια, πιστωτικά σημειώματα, αποδείξεις, επιταγές
 • Ελέγχει μη πληρωτέους λογαριασμούς καθώς και μη πληρωτέα τιμολόγια
 • Επικοινωνεί με πελάτες για διαφορές ή απορίες στις καταστάσεις πελατών
 • Προετοιμάζει και συντονίζει καταθέσεις
 • Ασχολείται με γενικές πληρωμές λογαριασμών
 • Ετοιμάζει πληρωμές
 • Διαχειρίζεται εισπράξεις
 • Διαχειρίζεται το μικρό ταμείο
 • Ασχολείται με την ετοιμασία των μισθών
 • Υπολογίζει ή/και επαληθεύει τους φόρους
 • Καταχωρεί εγγραφές και ενημερώνει τα λογιστικά βιβλία της εταιρείας (ledgers)
 • Ελέγχει και επαληθεύει τις εγγραφές των λογιστικών βιβλίων
 • Παρέχει υποστήριξη στην υποβολή των εκθέσεων στο τέλος του μήνα
 • Καταχωρεί και εξισορροπεί λογαριασμούς εισπρακτέους και πληρωτέους
 • Ετοιμάζει και υποβάλλει δηλώσεις ΦΠΑ
 • Δημιουργεί λογιστικές αναφορές
 • Ετοιμάζει ισολογισμούς και ισοζύγια
 • Υπολογίζει και καταγράφει τις χρεώσεις, τις επιστροφές, το κόστος των χαμένων ή κατεστραμμένων προϊόντων, τις χρεώσεις μεταφορών, τα ενοίκια κ.ο.κ

Απαραίτητα προσόντα

 • Πτυχίο στην Λογιστική ή τα Χρηματοοικονομικά ή και Δίπλωμα LCCI Higher στην Λογιστική
 • 3-4 χρόνια εμπειρίας σε παρόμοια θέση
 • Πολύ καλές γνώσεις Microsoft Office (word, excel, outlook)
 • Πολύ καλή γνώση ελληνικής και αγγλικής γλώσσας
 • Πολύ καλή οργάνωση εργασιών και διαχείριση χρόνου
 • Ικανότητα εργασίας υπό πίεση
 • Ικανότητα εργασίας σε ομάδα
 • Δεξιότητες επικοινωνίας
 • Ιδιαίτερη προσοχή στην λεπτομέρεια
 • Ηθική και εχεμύθεια
 • Αξιοπιστία

Προσφέρεται πολύ ικανοποιητικό πακέτο απολαβών και ωφελημάτων αναλόγως προσόντων και πείρας.

 • Αποστολή βιογραφικών σημειωμάτων στο central@kesea.com.cy, σημειώνοντας στο θέμα «Λειτουργός Λογιστηρίου – anergosjobs.com».
 • Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικού χειρισμού.

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA

Please follow and like us:
Tweet 20
RSS