AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Οδηγός Φορτηγού

Interfreight Logistics Ltd: Ζητείται Οδηγός Φορτηγού – Λεμεσός

Καθήκοντα / Duties: Φόρτωση απο Λεμεσό και παράδοση σε Παγκύπρια Βάση παλετών για λογαριασμό πελατών της εταιρείας /  Loading of pallets from Limassol and delivery to all cities for account of company’s
clients.

Προσόντα/ Qualifications

  • Επαγγελματική άδεια φορτηγού /
    Professional driving license.
  • Πείρα σε παρόμοια θέση / Experience
    in similar position
  • Καλή γνώση του Παγκύπριου οδικού
    δικτύου / Good knowledge of road network.

Για πληροφορίες: 96879322 / info@interfreightlogistics.comμε τίτλο:”ANERGOSJOBS.COM” ή στο fax. 25566672

For additional information contact: 96879322 / info@interfreightlogistics.comμε τίτλο:”ANERGOSJOBS.COM” fax. 25566672

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA