AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητούνται βοηθοί Αποθήκης

ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ ΧΡΥΣΟΔΑΛΙΑ: Ζητούνται βοηθοί Αποθήκης – Λευκωσία

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ  ΒΟΗΘΟΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ

Η Βιομηχανία Τροφίμων ΧρυσοΔάλια, λόγω επέκτασης των δραστηριοτήτων της, ζητά  βοηθούς αποθήκης για άμεση πρόσληψη με έδρα το Τμήμα Διανομής στο Δάλι, Λευκωσία.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ

  • Απόφοιτοι Λυκείου
  • Καλή γνώση Ελληνικής γλώσσας

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ

  • Ετοιμασία παραγγελιών εντός των ψυγείων και καταψύξεων
  • Ταξινόμηση των προϊόντων στα ψυγεία και καταψύξεις

ΑΠΟΛΑΒΕΣ ΚΑΙ ΩΦΕΛΗΜΑΤΑ

  • Προσφέρεται ένα πολύ ελκυστικό μισθολογικό πακέτο.
  • Βασικός μισθός
  • 13ος μισθός
  • Πενθήμερη εργασία
  • Προοπτική ανέλιξης

ΑΙΤΗΣΕΙΣ

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν το βιογραφικό τους μέχρι τις 7 Δεκεμβρίου 2021 στη πιο κάτω ηλεκτρονική διεύθυνση ή να συμπληρώσουν αίτηση πρόσληψης στο τμήμα διανομής στο Δάλι.

ΤΗΛ.: 22521324

Διεύθυνση: Γρηγόρη Αυξεντίου 26, Τ.Θ. 11012, 2540 Δάλι – Κύπρος

Email: applications@chrysodalia.com.cy

Οι αιτήσεις που θα σταλούν πέραν της προθεσμίας δεν θα ληφθούν υπόψη.

Οι ελλιπώς συμπληρωμένες αιτήσεις δεν θα ληφθούν υπόψη.

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικού χειρισμού.