Ζητείται Κομμωτής/Κομμώτρια για πλήρης ή μερική απασχόληση