AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Frou Frou: Θέση Εργασίας

Frou Frou: Θέση Εργασίας – Λευκωσία

Quality Controller

Ο Όμιλος Εταιρειών Φρου Φρου, ζητά για άμεση πρόσληψη προσωπικό για την θέση Quality Controller.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

 • Ποιοτικός έλεγχος πρώτων υλών και τελικών προϊόντων
 • Έλεγχος διεργασιών παραγωγής
 • Έλεγχος, παρακολούθηση και τήρηση συστημάτων ISO
  και HACCP

ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Απόφοιτοι Πανεπιστημίου ή Ανώτερης Τεχνικής Σχολής ΤΕΙ με ειδικότητα Τεχνολόγου
  Τροφίμων ή Χημικού ή Μικροβιολόγου.
 • Προηγούμενη πείρα σε εργοστάσιο τροφίμων θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν
 • Άτομο συνεργάσιμο με δυναμικό χαρακτήρα.
 • Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας

ΑΠΟΛΑΒΕΣ

Η πιο πάνω θέση προσφέρει ελκυστικό πακέτο αποδοχών με προοπτική 13ου και 14ου μισθού, Ταμείο Προνοίας,
Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και άλλα ωφελήματα. Το άτομο που θα επιλεγεί  θα τύχει εκτεταμένης εκπαίδευσης στο αντικείμενο που θα ασχοληθεί. Η πρόσληψη θα τελεί υπό δοκιμασία 6 μηνών.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ

Αιτήσεις συνοδευόμενες από βιογραφικό σημείωμα πρέπει να αποστέλλονται μέχρι τις 25/06/2021 μέσω ταχυδρομείου, φαξ ή e-mail στη γραφεία της Εταιρείας Τ.Θ. 15029, 2660 Κοκκινοτριμιθιά, Λευκωσία, Τηλ.22835090, Φαξ.22835950, e-mail: info@froufrou.com.cy  με τίτλο:”ANERGOSJOBS.COM”

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA

Please follow and like us:
Tweet 20
RSS