AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητούνται Χειριστές Μηχανών Εργοστασίου

PMMD Consulting: Ζητούνται Χειριστές Μηχανών Εργοστασίου – Λευκωσία

Η εταιρεία PMMD Consulting ψάχνει εκ μέρους πελάτη της με έδρα την Λευκωσία να προσλάβει χειριστές/στριες μηχανών εργοστασίου.

Βασικά καθήκοντα

•Τήρηση και εκτέλεση του ημερήσιου προγράμματος παραγωγής

•Χειρισμός και παρακολούθηση ορθής και αποδοτικής λειτουργίας των μηχανών

•Τήρηση των κανόνων ασφάλειας και ορθών βιομηχανικών πρακτικών

•Διαχείριση των απαραίτητων εντύπων

Προσόντα

•Απόφοιτος σχολής με μηχανολογική/ηλεκτρολογική κατεύθυνση (Λύκειο /Τεχνική Σχολή)

•Εργασιακή εμπειρία σε βιομηχανικό περιβάλλον θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν

•Ομαδικότητα, συνεργασία, επικοινωνία, τεχνική αντίληψη

•Ικανότητα ανάπτυξης πρωτοβουλιών

•Δυνατότητα εργασίας σε απογευματινή βάρδια

•Καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας και βασική της Αγγλικής.

Προσφέρεται ελκυστικό πακέτο απολαβών αναλόγως προσόντων και πείρας.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν το βιογραφικό τους ση-μείωμα μέχρι τις 30 Ιουνίου 2021 στο panicosdem@gmail.com  με τίτλο:”ANERGOSJOBS.COM”

ή φαξ: 22026627. Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικού χειρισμού.

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA

Please follow and like us:
Tweet 20
RSS