AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code
Latest Jobs

Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού: Πρόσληψη Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου

Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού: Πρόσληψη Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου – Λευκωσία

1.  Πρόσληψη Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου για το Λογιστήριο ΚΟΑ – (Κλ. Α2)

O Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί της Ρύθμισης της Απασχόλησης Εργοδοτουμένων Αορίστου και Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμο του 2016 (Ν. 70(Ι)/2016 – εφεξής ο Νόμος) και συγκεκριμένα της παραγράφου (β) του εδαφίου (2) του άρθρου 4, γίνονται δεκτές αιτήσεις για τη στελέχωση μίας (1) θέσης (Κλ. Α2) στο Λογιστήριο του Οργανισμού για περίοδο απασχόλησης τουλάχιστον 24 μηνών.

Προκήρυξη

Αίτηση


2.  Πρόσληψη Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου για το Λογιστήριο ΚΟΑ – (Κλ. Α8)

O Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί της Ρύθμισης της Απασχόλησης Εργοδοτουμένων Αορίστου και Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου του 2016 (Ν. 70(Ι)/2016 – εφεξής ο Νόμος) και συγκεκριμένα της παραγράφου (β) του εδαφίου (2) του άρθρου 4, γίνονται δεκτές αιτήσεις για τη στελέχωση μίας (1) θέσης (Κλ. Α8) στο Λογιστήριο του Οργανισμού για περίοδο απασχόλησης τουλάχιστον 24 μηνών

Προκήρυξη

Αίτηση

 

Please follow and like us:
Tweet 20
RSS