AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Δείτε τις τελευταίες θέσεις στη Δημόσια Υπηρεσία

Δείτε τις τελευταίες θέσεις στη Δημόσια Υπηρεσία

1.  ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Προθεσμία: 25/06/2021)

Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για τρεις κενές μόνιμες θέσεις Λειτουργού Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού,
Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού.

Περισσότερες λεπτομέρειες εδώ

2.  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ, ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Προθεσμία: 25/06/2021)

Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για 27 κενές μόνιμες θέσεις Διοικητικού Λειτουργού, Γενικό Διοικητικό Προσωπικό, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού.