AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

ΚΑΛΛΗΣ & ΚΑΛΛΗΣ Δ.Ε.Π.Ε.: Θέση Εργασίας

ΚΑΛΛΗΣ & ΚΑΛΛΗΣ Δ.Ε.Π.Ε.: Θέση Εργασίας – Λευκωσία

Η δικηγορική εταιρεία  ΚΑΛΛΗΣ & ΚΑΛΛΗΣ Δ.Ε.Π.Ε. δέχεται αιτήσεις για πλήρωση της θέσης «Υπεύθυνου/ης Λογιστηρίου».

Καθήκοντα και ευθύνες

 • Τήρηση λογιστικών βιβλίων και αρχειοθέτηση
 • Έκδοση τιμολογίων
 • Ετοιμασία μισθολογίου
 • Ετοιμασία και πληρωμή Φ.Π.Α
 • Έλεγχος και παρακολούθηση υπολοίπων πελατών και συμφωνίες πληρωμών
 • Συμφιλίωση υπολοίπων και πληρωμές προμηθευτών
 • Επικοινωνία με εξωτερικούςελεγκτές & προγραμματιστές
 • Διαχείριση φορολογικών θεμάτων
 • Συμφιλίωση Τραπεζών
 • Σύνταξη και παρακολούθηση του Cash Flow
 • Διεκπεραίωση εξωτερικών εργασιών

Απαραίτητα προσόντα

 • Κάτοχος πανεπιστημιακού πτυχίου λογιστικής, LCCI higher ή άλλο ισότιμο προσόν
 • Πολύ καλή γνώση Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας σε γραπτό και προφορικό λόγο
 • Άριστη γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών και ιδιαίτερα λογισμικών Microsoft Office – Excel, Word και Outlook
 • Γνώση λογισμικού προγράμματος ZYGOS θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν
 • Τουλάχιστον 3 χρόνια προϋπηρεσία σε παρόμοια θέση

Πακέτο Απολαβών:

 • Μισθός αναλόγως προσόντων και πείρας συμπεριλαμβανομένου 13ου μισθού
 • Ώρες εργασίας Δευτέρα με Πέμπτη 8:00-1:00 / 3:00-6:00

Παρασκευή 8:00-1:00

Αιτήσεις:

Οι αιτήσεις θα τύχουν πλήρους εμπιστευτικότητας και πρέπει να συνοδεύονται από βιογραφικό σημείωμα. Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστέλλουν τις αιτήσεις τους στον Υπεύθυνο Προσωπικού της Εταιρείας μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@kalliskallis.com με θέμα “Υπεύθυνη/ος Λογιστηρίου – anergosjobs.com“

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA