AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Έμπειρος Λογιστής/ Λογίστρια

Mavromatis Employment Bureau ltd: Ζητείται Έμπειρος Λογιστής/ Λογίστρια – Λάρνακα

Η Mavromatis Employment Bureau ltd αναζητά για λογαριασμό πελάτη της – εργοστασιακή μονάδα συσκευασίας σαλατών- έμπειρο λογιστή για σταθερή εργασία στην περιοχή Αραδίππου στην Λάρνακα.

Αρμοδιότητες

 • Φέρει ευθύνη για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του λογιστηρίου.
 • Ετοιμάζει σωστά και έγκαιρα τους λογαριασμούς του λογιστηρίου.
 • Οργανώνει, κατευθύνει και ελέγχει το προσωπικό του λογιστηρίου και μεριμνά ώστε αυτό να αξιοποιείται σωστά.
 • Μεριμνά για την κατάρτιση του γραφειακού προσωπικού του λογιστηρίου ώστε αυτό να μπορεί να προσφέρει σωστά και αποτελεσματικά.
 • Μεριμνά ώστε η λογιστική εργασία του τμήματος να συμπληρώνετε έγκαιρα και σωστά.
 • Ετοιμάζει και υποβάλλει εισηγήσεις προς τον Οικονομικό Διευθυντή με σκοπό τη βελτίωση του λογιστικού συστήματος
 • Φέρει ευθύνη για την αρχειοθέτηση των δεδομένων και των εγγράφων του λογιστηρίου.
 • Μεριμνά ώστε να υπάρχουν ικανοποιητικές ποσότητες  ποιοτικών αναλώσιμων στο λογιστήριο.
 • Επικοινωνεί με συνεργάτες της Εταιρείας για θέματα λογιστηρίου.
 • Μεριμνά ώστε να τηρούνται οι διαδικασίες αγορών.
 • Μεριμνά για την  έγκαιρη αποπληρωμή των τιμολογίων της εταιρείας στη βάση των οδηγιών του Οικονομικού Διευθυντή
 • Συμβάλλει στην ετοιμασία εκθέσεων από το οικονομικό τμήμα και στηρίζει τις προσπάθειες του Οικονομικού Διευθυντή.
 • Στηρίζει το κατώτερο προσωπικό σε ότι αφορά την λειτουργία των διαφόρων προγραμμάτων πληροφορικής (user support).
 • Προετοιμάζει τις απαιτούμενες οικονομικές καταστάσεις και τις υποβάλλει στον Οικονομικό Διευθυντή.

Προσόντα

 • Πτυχίο στη λογιστική επιπέδου ΑΣΟΕ ή AAT στην λογιστική ή άλλο αντίστοιχο προσόν
 • Απαραίτητη η προηγούμενη εμπειρία σε ανάλογη θέση
 • Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας
 • Γνώση λογιστικών πακέτων και συστημάτων πληροφορικής που είναι σχετικά με τη λογιστική:

Προσφέρουμε:

 • Ικανοποιητική Πακέτο Αποδοχών
 • Ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι που διαθέτουν τα προαναφερόμενα προσόντα μπορούν να στείλουν το βιογραφικό τους alice.chomata@mavromatisservices.com, διευκρινίζοντας την θέση που τους ενδιαφέρει. Τονίζεται ότι όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικού χειρισμού.

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA

Please follow and like us:
Tweet 20
RSS