AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Βοηθός Λογιστηρίου

Melis & Sons (Meat Market) Ltd: Ζητείται Βοηθός Λογιστηρίου – Λεμεσός

Κύριες Αρμοδιότητες & Ευθύνες:

  1. Καταχώρηση και διεκπεραίωση ημερολογιακών εγγραφών για να διασφαλιστεί η καταγραφή όλων των επιχειρηματικών συναλλαγών
  2. Ενημέρωση πληρωτέων λογαριασμών και πραγματοποίηση συμφωνιών
  3. Έγκαιρη συμφωνία λογαριασμών, τιμολογίων και εντοπισμός αποκλίσεων
  4. Διεκπεραίωση εντύπων επιστροφών από Προμηθευτές
  5. Ενημέρωση και Καταχώρηση οικονομικών δεδομένων που αφορούν αγορές σε εσωτερικές βάσεις δεδομένων ώστε να διασφαλίζεται ότι οι πληροφορίες θα είναι ακριβείς και άμεσα διαθέσιμες όταν χρειάζεται
  6. Λειτουργεί σύμφωνα με τα καθιερωμένα πρότυπα, τις διαδικασίες και την ισχύουσα πολιτική της εταιρείας

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 99530725

EMAIL careers@melis.com.cy  με τίτλο:”ANERGOSJOBS.COM”

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA